Tempo nieuwbouw sociale huurwoningen wordt opgevoerd door Ymere
 

Ymere voert tempo nieuwbouw sociale huurwoningen op

Wij voeren het nieuwbouw-tempo van sociale huurwoningen op. De ambitie is om de komende jaren circa 500 huurwoningen per jaar bij te bouwen. Wij willenl daarmee de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen in de Metropoolregio Amsterdam vergroten.

 

Veel huurders en toekomstige huurders zullen blij zijn met deze bouwversnelling, want de wachtduur voor een woning is te lang. Daar iets aan doen vergt volgens Ymere niet alleen inzet van de corporaties, maar een brede maatschappelijke aanpak. Ymere startte vorig jaar met de nieuwbouw van 281 sociale huurwoningen en werden er 181 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd.

Ymere zet vooral in op de bouw van compacte woningen voor kleine huishoudens. "We zien dat de behoefte aan dit type woningen het grootste is", aldus Karin Laglas, voorzitter van de directieraad van Ymere. De bouwproductie wordt wel bedreigd door oplopende bouwkosten, hoge duurzaamheidseisen en beperkt beschikbare capaciteit van mens en bouwmaterialen.

Inhaalslag onderhoud en verduurzamen woningen

De corporatie maakte grote stappen op het gebied van onderhoud van bestaande woningen. Zo werden in 2018 maar liefst 1.426 huurwoningen gerenoveerd en verbeterd (552 in 2017).

Een groot deel van de woningen van Ymere is oud en gestapeld. Of is een monument. Dat maakt het verduurzamen volgens de corporatie 'kostbaar'. Ymere doet dat niet alleen vakkundig, maar ook efficiënt. Door bijvoorbeeld het combineren van onderhoud met het verduurzamen van woningen. In 2018 had 40 procent van alle woningen van Ymere het zuinige energielabel A/B. In 2017 was dat nog 30 procent.

Blijvende aandacht voor betaalbare huren

Ymere vindt het belangrijk dat de huren voor huurders met een bescheiden inkomen betaalbaar blijven. Ook in 2018 is er met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) overeenstemming bereikt over een gematigde huurverhoging. Huurders met een relatief laag inkomen in een voor hen relatief dure huurwoning werden ontzien. "We hebben ons extra ingezet om in navolging van het Amsterdamse woonlastenakkoord ook elders in ons werkgebied voor de allerlaagste inkomens in 2018 de huurprijs te verlagen tot de aftoppingsgrens. Dat lukte in Almere en Haarlemmermeer. Ruim 2500 huishoudens met financiële krapte kregen daarmee een huur die beter bij hun inkomen past", aldus Laglas.

Waardestijging op papier

De waarde van de woningportefeuille van Ymere steeg het afgelopen jaar met € 1,9 mrd. tot in totaal € 12,7 mrd. En dat levert volgens de corporatie vooral lasten op. "Het lijkt alsof we een enorme winst maken, echter die waardestijging bestaat alleen op papier. Het is geen geld dat we kunnen uitgeven. De woningen houden we immers in ons eigen bezit en we blijven ze verhuren binnen de sociale huurgrenzen. Een nadelig effect is echter dat de verhuurderheffing die we betalen ook sterk gestegen is, omdat die is gekoppeld aan de gestegen WOZ-waarde van de woningen, zegt Laglas. "In 2018 maakten we € 75 miljoen verhuurderheffing over aan het Rijk. Voor de beeldvorming: dat is bijna 2 keer de maandhuur van iedere woning die we verhuren. Dat bedrag zouden we liever besteden aan nieuwbouw, de betaalbaarheid, onderhoud, renovatie en verduurzaming van onze huurwoningen. Want daarmee doe je echt iets voor onze huurders."

Ymere investeert naar vermogen in nieuwbouw, onderhoud, betaalbare huren en duurzaamheidsmaatregelen. Daarbij moet de corporatie vanwege beperkte financiële mogelijkheden keuzes maken.

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang net als 47.000 andere huurders het laatste nieuws in uw mailbox.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Uw privacy is 100% gegarandeerd
U ontvangt ongeveer 8 keer per jaar de nieuwsbrief