Oplevering Nieuwe Kom
 

Visitatie Ymere 2015-2018: 'professioneel, bevlogen en bepalend'

Eens in de vier jaar laat Ymere zich visiteren door een onafhankelijke externe commissie. Met zo’n visitatie leggen we verantwoording af aan onze huurders en stakeholders over onze maatschappelijke prestaties en krijgen we terugkoppeling op zaken die we mogelijk beter kunnen doen. Dit jaar heeft onderzoeksbureau Ecorys de visitatie uitgevoerd.

 

Volkshuisvestelijk hart

"Ymere is een professionele organisatie die prestaties heeft geleverd die passen bij de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied én de financiële mogelijkheden", zegt de visitatiecommissie in haar rapport. "Het volkshuisvestelijke hart van Ymere is duidelijk zichtbaar bij de prestaties die zijn geleverd ten aanzien van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningvoorraad en de aandacht voor goede wijken". Ook de verbetering van de kwaliteit van de woningen en de verduurzaming krijgen een goed rapportcijfer van de commissie. Het positieve beeld van de visitatiecommissie is voor het grootste deel bevestigd door onze stakeholders. Zij zien een sociale corporatie die zich inzet voor de volkshuisvesting in de Metropoolregio Amsterdam.

Aanbevelingen

De commissie geeft Ymere twee aanbevelingen mee. De eerste: "Blijf continu aandacht besteden aan het "managen" van de verwachtingen bij stakeholders. De voorbije periode heeft Ymere de beperkingen als gevolg van de financiële positie uitgedragen en toegelicht bij stakeholders. Daarmee is er als vanzelfsprekend minder aandacht geweest voor de prestaties die Ymere wel levert of gaat leveren", aldus de visitatiecommissie. De commissie adviseert om gezien de verbeterde positie meer uit te dragen wat Ymere wel doet en waarom.De tweede aanbeveling is om stakeholders goed te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en de uitvoering daarvan. De commissie spreekt van "een dunne lijn tussen enerzijds het zijn van een professionele woningcorporatie met een sterke visie en anderzijds het tijdig en intensief betrekken van stakeholders en hen daadwerkelijk invloed geven op het beleid".

Waardering door stakeholders

Karin Laglas, directievoorzitter van Ymere, is blij met de uitkomsten van de visitatie. "Ik ben trots op de prestaties die we met alle collega’s hebben neergezet. Met onze Strategie 2016+ als uitgangspunt hebben we de laatste jaren invulling gegeven aan onze maatschappelijke opgave voor onze huurders. We boeken hier goede resultaten op en het is fijn dat dit wordt erkend door een onafhankelijke commissie en gewaardeerd door onze stakeholders", aldus Laglas. "Maar de maatschappelijke opgave is nog groot en er zijn nog voldoende uitdagingen. De aanbevelingen uit het rapport nemen we ter harte. We zullen nog meer laten zien wat we doen voor onze huurders en woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam en intensief het gesprek met onze stakeholders opzoeken".

Ymere bedankt alle stakeholders die een bijdrage hebben geleverd aan de visitatie.

Hier vindt u het volledige visitatierapport inclusief bestuurlijke reactie.

 

Meer over dit onderwerp:

Wilt u op de hoogte blijven?

Ontvang interessante informatie over wonen in de Metropoolregio Amsterdam en over Ymere in uw mailbox.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Uw privacy is 100% gegarandeerd
U ontvangt ongeveer 4 keer per jaar de nieuwsbrief