6-3-2020  |  Nieuwsbericht

Vervangen loden waterleidingen Amsterdam-Noord gaat van start

Ymere begint binnenkort met het vervangen van de eerste loden waterleidingen in 3 proefblokken in Amsterdam-Noord. Hieraan vooraf ging een periode van grondige voorbereiding. Tijdens die voorbereiding bedachten we een oplossing voor de meeste van onze woningen in de Tuindorpen, waardoor de vervanging makkelijker en hopelijk sneller gaat.

 

Vervanging begint nu snel

Voor het vervangen van de loden leidingen heeft Ymere drie aannemers ingeschakeld, waarmee we al langer samenwerken. Onze ‘co-makers’, zo noemen we die. Deze co-makers weten wat het is om in een woning te werken. Ze beperken eventuele overlast zo veel mogelijk. De plannen die de co-makers hebben gemaakt, zijn nu goedgekeurd. Ze gaan dus snel beginnen met het werk: de eerste woningen staan al op de planning voor halverwege maart.

Drie weken per huizenblok

De werkzaamheden per heel proefblok (zes tot tien huizen) zullen gemiddeld in drie weken afgerond zijn. De bewoners van deze blokken weten al dat zij binnenkort aan de beurt zijn. Onze co-makers gaan alle loden leidingen in de huizen verwijderen en vervangen. In deze proefblokken krijgt ieder huis dus zijn eigen waterinvoer rechtstreeks vanaf de leidingen van Waternet. Daar hoort ook een eigen watermeter bij. We kunnen nog niet zeggen of we dat straks ook bij alle andere woningen kunnen doen. Dat is afhankelijk van de situatie.

 
 

Heel Amsterdam-Noord

Uiteindelijk zullen we de loden leidingen van alle huizen in Amsterdam-Noord vervangen. Omdat de leidingen vaak op lastige plekken liggen, zijn we naar schatting over drie jaar helemaal klaar met alle woningen. Als het sneller kan, dan doen we dat. Om na te gaan waar allemaal loden leidingen zijn, blijft veel onderzoek nodig. Op basis daarvan stellen we per blok en straat een planning op. Binnenkort maken we bekend welk huizenblok er volgt na de eerste drie proefblokken. In de tussentijd hoeft u niets te doen.

Voorbereidend werk

Achter de schermen hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereiding van het vervangen van de loden leidingen. Het gaat om vele honderden woningen. Zo hebben we veel overleg gevoerd met waterbedrijf Waternet, co-makers en met de gemeente, onder meer over de manier waarop we de leidingen gaan vervangen.

Slimme oplossing voor toevoerleiding

Er is een standaard oplossing bedacht om de toevoerleidingen te ‘omzeilen’. Deze oplossing bestaat uit een zogenaamde ‘invoerput’. Dit is een speciale bak in de vloer waarin de waterleiding van Waternet direct wordt aangesloten op de nieuwe waterleidingen in huis. De constructie zorgt ervoor dat Waternet niet bij iedere woning de nieuwe invoer hoeft te controleren en goed te keuren. In plaats daarvan zal Waternet alleen steekproeven uitvoeren.