16-4-2020  |  Nieuwsbericht

Waar u op moet letten als u bezwaar wilt maken

Ieder jaar gaat uw huur omhoog op 1 juli. U ontvangt vóór 1 mei een brief over uw huurverhoging. Wilt u bezwaar maken? Dat kan tot en met 30 juni. In dit artikel leggen we uit hoe u bezwaar kunt maken en waar u op moet letten.

 
 

Bezwaar indienen: liefst via het formulier op de website van Ymere

Ymere stelt huurverhogingen zorgvuldig vast. Toch kan het zijn dat u het niet eens bent met een huurverhoging. U kunt dan bezwaar maken. Dat kan per post, of met het formulier op onze website. Wij raden u aan om het formulier te gebruiken. Dit werkt het snelst en makkelijkst. Als uw bezwaar compleet is en voorzien van alle documenten, dan krijgt u binnen 1 week  antwoord op uw bezwaar. Missen er documenten, dan vragen we u om deze nog aan te leveren. In dat geval kan het langer duren voordat u antwoord krijgt op uw bezwaar.

Redenen voor bezwaar

Of u als huurder bezwaar maakt en om welke reden, bepaalt u zelf. U heeft daar alle vrijheid in. Toch is bezwaar maken soms niet de juiste weg, bijvoorbeeld als u ergens ontevreden over bent. Er zijn dan andere manieren om te zorgen voor een oplossing. Om u hier meer inzicht in te geven, lichten we hieronder twee redenen voor bezwaar toe die vaak voorkomen.

Reden 1: Inkomen

Als u bezwaar wilt maken vanwege uw inkomen, dan heeft dat alleen zin als u een huurverhoging heeft gekregen van meer dan 5,1%. Die krijgt u alleen als uw jaarinkomen in 2018 hoger was dan € 43.574. Is uw inkomen € 43.574 of minder? Dan krijgt u de standaard verhoging van maximaal 5,1%. U kunt dan geen bezwaar maken met als reden uw inkomen. Natuurlijk kun u dan nog wel om andere redenen bezwaar maken. Bijvoorbeeld als u de brief over de huurverhoging te laat heeft gekregen (na 1 mei 2020). 

Als u geen bezwaar tegen een huurverhoging kunt maken vanwege uw inkomen, is er misschien wel reden om een verzoek tot huurverlaging te doen als u een sociaal huurcontract heeft. Dat kan bijvoorbeeld als uw inkomen is gedaald of als uw huishouden is veranderd.  Wilt u huurtoeslag aanvragen, maar ligt uw rekenhuur hoger dan €737,14? Ook dan kunt u huurverlaging aanvragen. Meer informatie over wanneer u in aanmerking komt voor huurverlaging vindt u www.ymere.nl/huurverlaging.

Veel mensen maken zich op dit moment zorgen over hun persoonlijke situatie. We merken dat vooral ondernemers en (kleine) zzp’ers die een bedrijfsruimte of woning van ons huren hun omzet zien wegvallen door de coronacrisis. Daarom hebben we regelingen om huurders te helpen die door de coronacrisis hun huur tijdelijk niet kunnen betalen. Speelt dit bij u? Neem dan direct contact met ons op.

Reden 2: Kleine, tijdelijke onderhoudsklachten

Kleine gebreken, zoals een lekkende kraan, zijn geen geldige reden voor bezwaar. Dit soort gebreken is vervelend. Natuurlijk repareren we ze, maar daarvoor kunt u een reparatieverzoek indienen. Zolang de maatregelen van de overheid gelden, voert Ymere beperkt reparaties uit. Zijn er echt grote dingen aan de hand? Kijk dan op onze website om na te gaan of uw woning misschien op de planning staat voor een opknapbeurt.

 

Een compleet overzicht van redenen voor bezwaar vindt u op onze website. 
Let op: wacht met bezwaar maken tot u de brief heeft gekregen. Onze brief over de huurverhoging ontvangt u altijd voor 1 mei.

Meer informatie staat op www.ymere.nl/huurverhoging.

 

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang net als 47.000 andere huurders het laatste nieuws in uw mailbox.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Uw privacy is 100% gegarandeerd
U ontvangt ongeveer 8 keer per jaar de nieuwsbrief