3-9-2020  |  Nieuwsbericht

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Column Karin Laglas

 

Nee, nu een keer niet over corona. ik zet de spotlight even op onze woningmarktregio. Want ook al domineert het virus ons dagelijks leven, naast die realiteit werken we allemaal natuurlijk elke dag aan goed wonen in onze regio voor huishoudens met bescheiden financiële mogelijkheden.

We gaan terug naar 2015. Toen zag de nieuwe woningwet het licht. Met als onderdeel daarvan dat elke corporatie maar in één woningmarktregio actief mocht zijn. Aanvankelijk was het beeld dat elke corporatie alleen in “zijn eigen gemeente” zou werken. Lastig want er zijn nogal wat corporaties die in meerdere gemeenten woningen hebben. Zo ook Ymere. Maar belangrijker: de woningmarkt functioneert nu eenmaal niet alleen op gemeentelijk niveau. Inwoners kijken ook naar wat ze kunnen huren of kopen aan de andere kant van de gemeentegrens. Gelukkig zagen ook de opstellers van de wet dat grotere woningmarktregio’s beter zijn.

Als Ymere hebben we ons in die tijd zeer actief ingezet voor de keuze van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) als woningmarktregio in ons werkgebied. En dat is ook gelukt. Waarom wilden we dat ook weer? Vooral omdat we zagen hoe de woningmarkt in onze regio werkt. Wonen in de hoog stedelijke kernen Amsterdam en Haarlem en wonen in minder stedelijke omgevingen in de Haarlemmermeer, Almere en Weesp zijn aanvullend. Samen bieden ze de diversiteit in woonomgeving die een woningmarkt compleet maakt.

In de vakantieperiode verscheen een mooi fotoboek dat dit diverse karakter van de MRA geweldig illustreert. Landschapsfotograaf Theo Baart laat in zijn nieuwste fotoboek Groot-Amsterdam, metropool in ontwikkeling zien hoe divers het ruimtegebruik in de regio is.

Fotograaf Theo Baart - Sluisbuurt
Fotograaf Theo Baart, www.theobaart.nl - Sluisbuurt


Het boek gaat helemaal niet primair over woningbouw maar brengt loepzuiver in beeld dat gemeentegrenzen maar theoretische lijntjes zijn. Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam en Haarlem is bijvoorbeeld nauwelijks plaats voor de “logistieke dozen” die nodig zijn om deze steden te voorzien van de ‘spullen’ voor hun inwoners. Dus die logistieke centra staan in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Flevoland. Evenzo staan de eengezinswoningen waar gezinnen graag wonen en die veel grond vragen, buiten de gemeentegrenzen van Haarlem en Amsterdam. Maar wel in de regio.

Er is veel chagrijn over “gezinnen die de stad uit vluchten”, maar wat is eigenlijk “de stad”? Is dat het gebied binnen de huidige gemeentegrenzen? Als je teruggaat in de geschiedenis tref je een lange historie aan van uitbreiding van Amsterdam en Haarlem door het ene na andere dorp aan hun grondgebied toe te voegen. Vaak gebieden met grondgebonden woningbouw, populair bij gezinnen. Dat annexatie-trucje is een beetje uitgewerkt dus we zullen andere oplossingen moeten vinden.

In een ingezonden stuk in NRC betoogt Theo Baart dat de bestuurlijke inrichting met gemeenten als basis niet goed past bij het noodzakelijke denken op de schaal van de metropoolregio Amsterdam. En groot gelijk heeft ‘ie.

Fotograaf Theo Baart, www.theobaart.nl - Oosterwold
Fotograaf Theo Baart, www.theobaart.nl - Oosterwold


Het is onzin als we denken dat alle gezinnen in Amsterdam of Haarlem een eengezinswoning binnen de gemeentegrenzen van die stad moeten kunnen vinden. Dat gaat eenvoudigweg niet. Het is geen goede oplossing. En het is ook niet nodig. Een hoog stedelijk milieu biedt andere kwaliteiten dan het woonmilieu waarin de meeste gezinnen graag wonen. Haarlemmermeer, Zaanstad, Purmerend en Almere kunnen op een steenworp afstand de vraag naar eengezinswoningen prima invullen. Daar is ruimte. Als er dan ook goede verbindingen zijn naar de plekken waar deze gezinnen werken, leren en recreëren dan is er geen enkel probleem.

Denken dat alles binnen gemeentegrenzen moet worden opgelost zit een goed functionerende woningmarkt in de weg. Regionaal denken en doen is onontbeerlijk. Om met Theo Baart te spreken: “De metropool Groot Amsterdam bestaat – pas het bestuur daarop aan”.

Het is tijd dat we daar nu een keer werk van maken! Kom op gemeentebestuurders, laat de verkramping achter je, spring over je eigen schaduw heen en regel dat. Biedt de inwoners en woningzoekenden in de regio de ruimte. Corona of niet.

Karin Laglas
voorzitter directieraad Ymere