Minimaal vereist inkomen vrijesectorwoningen verlaagd
 

Minimaal vereist inkomen voor vrijesectorwoningen verlaagd

Ymere heeft dit jaar het minimaal vereiste inkomen verlaagd voor vrijesectorwoningen met een huur tussen de € 765 en € 1032 (prijspeil 2020). Daarmee willen we ervoor zorgen dat meer mensen die iets meer verdienen dan modaal, een huurwoning in de vrije sector vinden. In de praktijk blijkt dat dit goed lukt. En daar zijn we blij mee!

 

Verlaagd minimaal vereist inkomen per 2020

Onder de vrijesectorwoningen bij Ymere vallen alle woningen met een huur boven de € 765. Voor deze vrijesectorwoningen was de oude eis een jaarinkomen van minimaal 48x de maandhuur. Dat betekende voor een woning met een huur van € 1.000 per maand dus een vereist jaarinkomen van € 48.000 (48 x € 1.000). Voortaan kunnen ook huurders met een lager inkomen deze woningen huren.  Ymere heeft namelijk het minimaal vereiste inkomen verlaagd voor alle vrijesectorwoningen met een huur tussen de € 765 en € 1032 (prijspeil 2020). Huurders komen sinds dit jaar ook in aanmerking voor deze woningen als ze een jaarinkomen hebben tussen de € 38.000 en € 49.000.

Woningzoekenden vinden nu vaker een woning

Ymere wil jaarlijks een groot deel van haar vrijesectorwoningen verhuren aan woningzoekenden die net iets meer verdienen dan een modaal jaarinkomen (ongeveer € 38.000). Sandra Bakkum, specialist Match & Markt: “Door het oude minimaal vereiste inkomen kwamen deze huurders bijna nooit in aanmerking voor een vrijesectorwoning. Dat is door de verlaagde inkomenseis nu veel vaker het geval. Vorig jaar ging maar 37% van onze vrijesectorwoningen naar huurders met een inkomen net boven modaal. Dit jaar halen we met gemak de 60%.”

De inkomenseisen voor vrijesectorwoningen per 2020: 

  • Voor een woning met een netto huur van € 765 tot € 1.032, moet uw jaarinkomen tussen de € 38.000 en € 49.000 zijn (prijspeil 2020).

  • Voor een vrijesectorhuurwoning met een huur boven de € 1.032, moet u minstens 48 keer de netto huur per maand verdienen. Bijvoorbeeld: als de huurprijs € 1.100 netto per maand is, dan moet uw jaarinkomen 48 x € 1.100 = € 52.800 zijn.

  • Onder het jaarinkomen vallen bruto jaarloon, vakantiegeld en 13e maand.

  • Er kunnen twee huurders op een huurovereenkomst staan. Als u samen wilt huren, dan kan dat dus. Het tweede bruto inkomen telt dan ook voor 100% mee. U hoeft niet getrouwd te zijn of een relatie te hebben.

De voorrangsregels bij vrijesectorwoningen met een netto huur tot € 1.032

Voor het toewijzen van vrijesectorwoningen met een huur van € 765 tot € 1.032 (prijspeil 2020) heeft Ymere speciale voorrangsregels. Dit zijn, in volgorde van voorrang:   

  • Sociale huurders bij Ymere met een middeninkomen (tussen de € 38.000 en € 49.000).
  • Sociale huurders bij andere corporaties in de stadsregio Amsterdam, Haarlem en Almere met een middeninkomen.
  • Andere huurders bij Ymere (bijvoorbeeld vrijesectorhuurders) met een middeninkomen.
  • Andere mensen met een middeninkomen.
  • Andere mensen die voldoen aan de inkomenseisen.

 

Voorrangsregels

Er is in Nederland een groot tekort aan sociale huurwoningen. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk sociale huurwoningen vrijkomen, heeft Ymere speciale regels voor het toewijzen van vrijesectorwoningen. Sandra Bakkum: “Huurders die nu in een sociale huurwoning wonen, krijgen voorrang als ze naar een vrijesectorwoning gaan. Op die manier komen er meer sociale huurwoningen vrij voor huurders met de laagste inkomens.”

Aanbod

Ymere heeft ook een aantal vrijesectorwoningen in bezit. Zeker in een stad als Amsterdam kunnen de huurprijzen echter al snel oplopen. De meeste vrijesectorwoningen in grote steden hebben een huur tot ver boven de € 1.000. Hoe zorgt Ymere dan voor een goed aanbod van vrijesectorwoningen die niet al te duur zijn? Sandra Bakkum: “Voor de groep huurders met een inkomen van € 38.000 tot € 49.000, houden we de huurprijzen van een deel van onze vrijesectorwoningen bewust laag. We zorgen ervoor dat 60% van deze woningen een huurprijs heeft tussen de € 765 en € 1032. Zelfs als dat lager is dan de waarde op de vrije markt.”

Ontvang het aanbod in uw mailbox

Het aanbod aan vrijesectorwoningen staat op de website van Ymere. Bent u op zoek naar een woning, dan kunt u een profiel aanmaken. Daarmee geeft u aan wat voor soort woning u precies zoekt. U ontvangt dan per e-mail een aanbod op maat, dat precies past bij uw wensen. Heeft u zich niet ingeschreven? Doe dit dan snel, zodat u kunt reageren op woningen. Inschrijven is gratis en het aanmaken van een profiel is zo gebeurd!

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang net als 47.000 andere huurders het laatste nieuws in uw mailbox.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Uw privacy is 100% gegarandeerd
U ontvangt ongeveer 8 keer per jaar de nieuwsbrief