Jaarverslag 2020 - Door snelle aanpassing aan coronavirus bleef dienstverlening huurders op peil

Door goed in te spelen op de plotseling en snel veranderende maatschappelijke omstandigheden is de impact van het coronavirus op de dienstverlening aan Ymere-huurders het afgelopen jaar beperkt gebleven.

 

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2020.

Met de inzet van digitale middelen gecombineerd met de nodige creativiteit en vernuft van medewerkers konden bijvoorbeeld kandidaat-huurders worden rondgeleid, woningen verhuurd, werd er flink gebouwd, onderhouden, verbeterd, verduurzaamd en gerenoveerd. “Met de nodige aanpassingen bleven we onze maatschappelijke prestaties leveren. Daar ben ik trots op”, zegt Karin Laglas, voorzitter van de directieraad van Ymere. Zo leverde Ymere vorig jaar 307 nieuwe huurwoningen op en startte met de bouw van nog eens 374 huurwoningen. De komende periode willen we jaarlijks 500 nieuwe huurwoningen opleveren. Maar daar zijn wel snel nieuwe bouwlocaties voor nodig.

Bouwen, bouwen, bouwen

“Daarom willen we de komende jaren nog meer samenwerken met gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam om samen plekken te vinden voor de nieuwbouw van bijvoorbeeld tijdelijke flexwoningen”, weet Laglas. “Vooral (her)starters hebben het zwaar en komen moeilijk aan een betaalbaar huis. Dit kan één van de oplossingen zijn.” Nieuwbouw van ‘gewone’ sociale huurwoningen is een lang traject. Van idee tot sleuteloverdracht zit al gauw 7 jaar of meer. “Te lang”, meent Laglas. ”Daarom willen we woningen bouwen die sneller te realiseren zijn en aansluiten bij de vraag van bijvoorbeeld starters of (her)starters na een relatiebreuk. Woningen die je bijvoorbeeld voor vijftien jaar op één plek bouwt, daarna demonteert, verplaatst en elders hergebruikt. Daarvoor hebben we wel de hulp van gemeenten nodig. Alleen samen los je de woningnood op.”

Bavodorp Haarlem
 

Coronavirus

Ondanks dat de dienstverlening van Ymere op peil bleef, ging de impact van het corona-pandemie niet geheel aan Ymere-huurders voorbij. Zo moesten ze soms langer wachten op het uitvoeren van een niet-spoedeisende reparatie en is persoonlijk, direct contact afgeschaald.
Uit het jaarverslag blijkt verder dat het aantal huurders dat hun inkomsten zag dalen door de gevolgen van het coronavirus beperkt is gebleven. Met name zzp‘ers en huurders van bedrijfs-ruimten werden wel geraakt. Bij betalingsproblemen konden en kunnen ze zich melden voor een maatwerkoplossing: 0,3 procent van alle woninghuurders heeft daar vorig jaar gebruik van gemaakt. Laglas: “Hoewel gelukkig gering in aantal, beseffen we ons heel goed dat dit cijfer wél staat voor huurders voor wie de financiële impact van de pandemie groot is. Daarom steken we onze helpende hand uit in de vorm van maatwerkoplossingen.”

Door het coronavirus zaten ook veel mensen noodgedwongen thuis. Dat leidde niet geheel onverwacht tot een stijging van het aantal overlastmeldingen. Laglas: “De lontjes worden korter. Ken je buren, praat met elkaar, wees verdraagzaam en los het samen op.”
Corona of niet, dankzij een aangepaste werkwijze kregen 3.706 huurders het afgelopen jaar ‘gewoon’ de sleutel van hun nieuwe sociale huurwoning. Duidelijk minder was het aantal woningen dat vrijkwam als gevolg van woonfraudebestrijding. De coronamaatregelen van de overheid belemmerden de opsporing daarvan.

 


Verhuurderheffing nam flinke hap uit budget

Ymere gaf het afgelopen jaar 323 miljoen euro uit aan de bouw van nieuwe woningen, onderhoud, renovatie, verbetering en het verduurzamen van bestaande woningen. De verhuurderheffing, een belasting op de verhuur van sociale huurwoningen, nam ook het afgelopen jaar weer een flinke hap uit het beschikbare budget van de corporatie. Oorzaak: de stijging van de huizenprijzen als gevolg van krapte op de woningmarkt.

“Ook dit jaar is de waarde van onze woningen en overige ruimten weer fors gestegen. Daarmee maken we op papier een enorme winst. Helaas hebben we daar niets aan, het levert ons geen cent extra op om uit te geven. Het kost ons zelfs meer geld in de vorm van een hogere huurdersbelasting”, zegt directieraad-voorzitter Laglas.

De verhuurderheffing die Ymere aan Den Haag overmaakte steeg naar maar liefst €86 miljoen. Laglas: “Daar kun je ook 400 nieuwe huurhuizen van bouwen! We hopen daarom dat het nieuwe kabinet de belasting op een sociale huurwoning zo snel mogelijk afschaft. Dan kunnen we het geld gebruiken waarvoor het bedoeld is: nog meer investeren in betaalbare sociale huurwoningen en een fijn thuis voor mensen met een bescheiden inkomen.”

Meer over dit onderwerp:

Wilt u op de hoogte blijven?

Ontvang interessante informatie over wonen in de Metropoolregio Amsterdam en over Ymere in uw mailbox.

Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief

Uw privacy is 100% gegarandeerd
U ontvangt ongeveer 4 keer per jaar de nieuwsbrief