Huurhuis uit als ouders zijn overleden? Meestal niet

Het is al intens verdrietig als je ouders zijn overleden. Het wordt nog verdrietiger als je daardoor je ouderlijke woning moet verlaten. Dit soort situaties willen we écht voorkomen. Voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder die vanaf hun geboorte op de huurwoning hebben gewoond en waarvan de ouders zijn overleden, past Ymere maatwerk toe. We zijn daarom blij dat wat wij al jaren doen, nu ook wordt vastgelegd in een landelijke regeling die straks voor alle verhuurders geldt. Deze gedragscode geeft ook andere wezen meer zekerheid. En dat is een grote zorg minder in een verdrietige tijd.

 

Als ouders van nog thuiswonende kinderen overlijden hebben ze als medebewoners eigenlijk geen rechten. En moeten ze na twee maanden de huurwoning verlaten. Het overnemen van het huurcontract van de overleden ouders is in veel gevallen niet mogelijk. In een tijd van grote woningnood sta je dan op straat.

Wij vinden dat je dat niet kunt maken. Zo gaan we niet met elkaar om. Daarom biedt Ymere hen een nieuw huurcontract op hetzelfde adres of een passend en betaalbaar alternatief aan*. Omdat iedere situatie anders is leveren we maatwerk. En dat doen we al jaren. Vorig jaar hebben we de regeling officieel op papier gezet. De nieuwe landelijke gedragscode zal voor ons en onze huurders weinig veranderen, omdat we het eigenlijk al jaren zo doen. Maar deze regeling zorgt er wel voor dat het ook voor wezen van andere huurders in Nederland voortaan goed is geregeld. Fijn!

Hoe gaan wij er mee om? Inwonende kinderen van 18 jaar of ouder komen voor de regeling in aanmerking als zij hun hele leven bij hun ouders hebben gewoond en op het adres stonden ingeschreven. Als de woning qua grootte passend is voor de jongvolwassene dan biedt Ymere een nieuw huurcontract op hetzelfde adres aan. Een voorwaarde is natuurlijk dat er géén sprake mag zijn van woonfraude, overlast of huurschulden waarbij maatwerkafspraken niet zijn nagekomen.

“Dit zijn de basisafspraken waar we van uitgaan. Daarbij kijken we altijd naar de persoonlijke situatie en komen met maatwerkoplossingen ”, zegt Dory Louwerens, directeur Verhuur en Wonen van Ymere. “Uitgangspunt is dat we er voor de thuiswonende kinderen van onze overleden huurders willen zijn in deze verdrietige situatie. We laten ze niet aan hun lot over. Sinds de invoering van onze regeling in 2020 hebben we ruim 20 wezen van wie de ouders kwamen te overlijden op deze manier geholpen.”

Sociale huurwoningen worden toegewezen op basis van huishoudgrootte en inkomen. Een eengezinswoning is voor gezinnen, een compact appartement voor 1- en 2-persoons huishoudens. Dat betekent dat een kind van 18 jaar en ouder die alleen achterblijft niet altijd in de grote ouderlijke woning kan blijven wonen, maar een passend alternatief krijgt aangeboden.

Ymere is er ook in andere verdrietige situaties. Zo laten we ook mantelzorgers die duurzaam samenleefden met een zorgbehoevende huurder na een overlijden niet in de kou staan. Als de mantelzorger geen medehuurder is vragen we advies aan de GGD of er sprake was van een duurzame huishouding. Na een positief advies bieden we ook hen een passende woning aan.

*Voor de voorwaarden en regels kunt u contact opnemen met de afdeling Bijzondere Toewijzing.

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden