Huurverhoging 2022 beperkt

Door de hoge gasprijzen en aanhoudende inflatie beperkt Ymere dit jaar de gemiddelde huurverhoging tot 1,6 %.

 

Het dagelijkse leven is in een paar maanden tijd onverwacht flink duurder geworden. Van aardgas tot benzine, van zonnebloemolie tot bouwmaterialen. Dat voelt iedereen in de portemonnee. In overleg met onze huurdersorganisaties beperken we dit jaar daarom de huurverhoging tot gemiddeld 1,6 procent voor sociale huurders in de laagste inkomenscategorie. Dat is ruim onder inflatie.

 

Huurbevriezing voor de (aller)laagste inkomens,
beperkte huurverhoging voor iets hogere inkomens 

Dit jaar bevriezen we de huren van een extra groep huurders in de laagste inkomenscategorie waarvan de huur al op de betaalbaarheidsgrens zit. Dat zijn o.a. huurders die vorig jaar een huurverlaging hebben gekregen via de Wet eenmalige huurverlaging. Andere huurders gaan netto (na aftrek huurtoeslag) gemiddeld € 3,90 euro meer betalen.

Hogere inkomens krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. De huur van deze groep wordt stapsgewijs verhoogd tot de marktconforme huur dat past bij hun inkomen. Deze huurders kunnen een lagere huurverhoging krijgen als blijkt dat hun inkomen is gedaald tot onder de vastgestelde inkomensgrenzen.

 

Positief advies huurderskoepel

Ook dit jaar heeft ons voorstel voor het huurverhogingsbeleid geleid tot een positief advies van de SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere).

De SHY maakt zich grote zorgen over de impact van de huurverhoging op de betaalbaarheid. Ze had graag gezien dat we de huren van al onze sociale huurders zouden bevriezen. In tijden waarin de inflatie hoog is en de koopkracht daalt is dat heel begrijpelijk maar wij vinden dat niet verstandig.

We moeten er ook voor zorgen dat we financieel gezond blijven. En dat kan alleen als de huurinkomsten enigszins meestijgen met de stijgende kosten voor ons als corporatie. Dat is nodig om het noodzakelijk onderhoud, het verduurzamen van de van woningen, het bouwen van nieuwe woningen en het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken te kunnen blijven doen.

Een belangrijk aandachtspunt is dat we de betaalbaarheid van onze huurders nooit uit het oog verliezen. Dan doen we door ervoor te zorgen dat de huur past bij het inkomen van onze huurders, ook na een huurverhoging. Voor iedereen de huur bevriezen is dan niet nodig. Maar gezien de situatie in ons land, houden we dit jaar rekening met een grotere groep huurders in de laagste inkomenscategorie door ook voor hen de huur te bevriezen en voor sommigen de huurverhoging nog verder te beperken.

Huurders met een sociaal huurcontract

Huurders in de laagste inkomenscategorie kunnen een huurverhoging krijgen tussen de 0 en 2,3% of € 25. Huurders met een hoger inkomen krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Kijk voor meer informatie op www.ymere.nl/huurverhoging.

Huurders met een sociaal huurcontract ontvangen vóór 1 mei een brief. Huurders met andere contracten ontvangen vóór 1 juni bericht. Informatie over huurververhoging leest u hier

Meer over dit onderwerp:

Geen nieuws meer missen? 

Ontvang het laatste nieuws in uw inbox. Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Aanmelden