Directieraad

Karin Laglas

Karin Laglas, voorzitter statutaire directie

Portefeuille:
Strategie en Beleid, Portefeuillevernieuwing, Verhuur en Wonen, Concernzaken (Communicatie, Continue Verbeteren, Directiestaf en HR&O)

Nevenfuncties:
Lid raad van commissarissen Koninklijke De Vries Scheepsbouw*
Lid supervisory board Eurocommercial Properties N.V.*
Lid raad van commissarissen Brink Groep*
Lid raad van toezicht Universiteit van Utrecht* 

Helene Pragt

Hélène Pragt, lid statutaire directie

Portefeuille:
Finance & Reporting, Vastgoedbeheer, Concernzaken (Facilitair Bedrijf, Informatievoorziening, Klantcontact)


Nevenfuncties:
Lid raad van toezicht Natura Artis Magistra
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Ymere
Lid WSW-deelnemersraad 

Dory Louwerens, directeur Verhuur en Wonen

Nevenfunctie:
Lid bestuur 'Aedes strategische klankbordgroep Asbest'

Viviane Regout, directeur Portefeuillevernieuwing

Nevenfuncties:
Lid partnerraad Master of City Development
Lid bestuur van de NEPROM
Voorzitter commissie Duurzaamheid van de NEPROM
Docent leergang projectontwikkeling van de NEPROM*
Lid bestuur Stichting Vrienden Ymere

Jeroen Mennink, directeur Vastgoedbeheer

Nevenfunctie:
Lid bestuur platform Resultaatgericht Samenwerken

De leden van de directieraad bekleden relevante functies. De betreffende personen ontvangen voor deze functies geen vergoeding, tenzij met een * aangegeven. De nevenfuncties zijn niet in strijd met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

Regiomanagers

Ymere is actief in vijf regio's. Elke regio heeft een regiomanager. De regiomanager onderhoudt contact met lokale partners, zoals huurdersorganisaties, gemeenten en bestuurscommissies.

Dit zijn onze regiomanagers en de regio's waarvoor zij verantwoordelijk zijn

Binnen Ymere zijn er vijf verschillende processen. Met elk een eigen expertise, maar hetzelfde doel: een fijn thuis voor elke huurder. 

Portefuillevernieuwing
Dit proces houdt zich bezig met de ontwikkeling van wijken, de betaalbaarheid en verbetering van de kwaliteit van het vastgoed. 

Vastgoedbeheer
Zij houden zich bezig met het onderhoud van onze woningen, van programmering tot en met uitvoering door eigen medewerkers en externe partners, onze co-makers.

Verhuur en Wonen 
De verhuur en verkoop van woningen en bedrijfsruimten komen samen in dit proces. Passend wonen is hier het belangrijkste uitgangspunt: in onze zeer gewilde Metropoolregio, Wij willen zoveel mogelijk mensen een kans bieden op passend wonen, qua inkomen, levensfase en levenssituatie.

Finance en Reporting 
Zij ondersteunen de business op financieel gebied maken rapportages voor interne en externe stakeholders.

Concernzaken 
Alle faciliterende afdelingen vallen onder het proces Concernzaken, zoals HR&O, Communicatie, ICT, Facilitair Bedrijf en Juridische zaken. 

Bouwmaterialen Overhoeks
Bouwmaterialen Overhoeks
Bouwplaats
Bouwplaats
Scrumteam
Scrumteam