Directieraad

Erik Gerritsen, voorzitter statutaire directie

Portefeuille:
Strategie en Beleid, Portefeuillevernieuwing, Verhuur en Wonen, Communicatie, Directiestaf, HR&O en Facilitair

Nevenfuncties:
Lid redactieraad ICT & Health
Lid Raad van Toezicht Stichting IKONE

Helene Pragt

Hélène Pragt, lid statutaire directie

Portefeuille:
Finance & Reporting, Vastgoedbeheer, Digitalisering en Procesverbetering 

Nevenfuncties:
Lid raad van toezicht Natura Artis Magistra
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Ymere
Lid WSW-deelnemersraad 

Dory Louwerens, directeur Verhuur en Wonen

Jeroen Mennink, directeur Vastgoedbeheer

Nevenfunctie:
Bestuurslid bij het Platform RGS (Resultaatgericht Samenwerken)

Klaartje Molthof, directeur Portefeuillevernieuwing

Regiomanagers

Ymere is actief in vijf regio's. Elke regio heeft een regiomanager. De regiomanager onderhoudt contact met lokale partners, zoals huurdersorganisaties, gemeenten en bestuurscommissies.

Dit zijn onze regiomanagers en de regio's waarvoor zij verantwoordelijk zijn

Binnen Ymere zijn er vijf verschillende processen. Met elk een eigen expertise, maar hetzelfde doel: een fijn thuis voor elke huurder. 

Portefuillevernieuwing
Dit proces houdt zich bezig met de ontwikkeling van wijken, de betaalbaarheid en verbetering van de kwaliteit van het vastgoed. 

Vastgoedbeheer
Zij houden zich bezig met het onderhoud van onze woningen, van programmering tot en met uitvoering door eigen medewerkers en externe partners, onze co-makers.

Verhuur en Wonen 
De verhuur en verkoop van woningen en bedrijfsruimten komen samen in dit proces. Passend wonen is hier het belangrijkste uitgangspunt: in onze zeer gewilde Metropoolregio, Wij willen zoveel mogelijk mensen een kans bieden op passend wonen, qua inkomen, levensfase en levenssituatie.

Finance en Reporting 
Zij ondersteunen de business op financieel gebied maken rapportages voor interne en externe stakeholders.

Stafafdelingen
Dit zijn alle faciliterende afdelingen zoals HR&O, Communicatie, ICT, Facilitair Bedrijf en Juridische zaken. 

Bouwmaterialen Overhoeks
Bouwmaterialen Overhoeks
Bouwplaats
Bouwplaats
Scrumteam
Scrumteam