Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor de statutaire directie en geeft advies aan de statutaire directie.

Dit zijn onze commissarissen en hun functies:

Gertjan Lankhorst

voorzitter rvc en lid van de governance- en remuneraticommissie, sinds januari 2020
voorzitter rvc en lid van de governance- en remuneraticommissie, sinds januari 2020

 

 • Voorzitter Vereniging voor Energie, Milieu en Water

 • Voorzitter bestuur Clingendael International Energy Programme

 • Voorzitter Strategische Adviesraad TNO EnergieTransitie

 • Lid raad van commissarissen WintershallDEA Nederland NV

 • Voorzitter Hanze University Foundation

 • Voorzitter raad van commissarissen Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

“Begin 2020 ben ik begonnen als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc). Daarnaast houd ik toezicht bij andere organisaties op verschillende werkterreinen. Ik heb veel ervaring in de energiesector en dit sluit mooi aan bij de ambities van Ymere. Zo is verduurzaming een belangrijk aandachtspunt bij de vraagstukken waar Ymere mee bezig is. Denk aan, hoe krijgen we de woningen goed geïsoleerd? Moeten en kunnen ze van het gas af? Hoe maken we ons klaar voor een CO2-neutrale samenleving?  

Toen ik begon als voorzitter, was de corporatiesector een nieuwe ervaring voor mij. Ik wilde een bijdrage leveren aan hun maatschappelijke taak, want een goede en betaalbare woning is cruciaal voor het leven van mensen.  Mijn kennis van zowel het private bedrijfsleven als de publieke sector kan ik hierbij goed gebruiken.

 Waarom? Wat het werken voor Ymere zo bijzonder maakt, is dat het een private organisatie is, die met veel overheidsregulering te maken heeft. Ik vind het mooi om in zo’n omgeving mijn werk op een goede manier te kunnen doen. Ymere heeft en houdt ongeveer 80.000 sociale huurwoningen beschikbaar voor de doelgroep. Daarnaast verbetert Ymere de bestaande woningvoorraad en ieder jaar worden er een fors aantal woningen toegevoegd. Dat Ymere dat allemaal tegelijkertijd kan doen is prachtig.” 

Karin de Graaf

vicevoorzitter rvc, voorzitter commissie vastgoed, sinds februari 2018
vicevoorzitter rvc, voorzitter commissie vastgoed, sinds februari 2018

 

 • Directeur / DGA Karin de Graaf Advies en Management BV

 • Directeur / aandeelhouder G&G Vastgoedmatching BV

 • Lid raad van commissarissen Wonen Midden-Delfland

 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Biesieklette

 • Bestuurslid Centrum Groepswonen

“Mijn hart ligt bij de volkshuisvesting en de woningmarkt. Als toezichthouder kan ik een steentje bijdragen aan het zorgen voor duurzame en betaalbare woningen voor mensen met een kleine portemonnee in de metropoolregio Amsterdam. 
 
Op dit moment ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur en maatschappelijke projectontwikkelaar. Daarnaast vervul ik ook nog enkele andere toezichthoudende en bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties. Het motiveert mij om bij te dragen aan inclusieve wijken waar het voor iedereen plezierig samenleven is. Door samen te kijken naar wat wél kan.  
 
Vanuit mijn achtergrond in de volkshuisvesting, het vastgoed en het openbaar bestuur breng ik kennis en ervaring mee in de rvc. Ik word gedreven door de wens om een wezenlijk verschil te maken voor degenen die dit nodig hebben.  

De druk op de woningmarkt, verduurzaming en energietransitie/besparing zijn grote maatschappelijke opgaven. Hierbij zet ik mij graag in bij een ambitieuze corporatie als Ymere om van betekenis te zijn voor huurders en woningzoekenden. 

In de regio Amsterdam zijn de woningvraagstukken urgent, groot en complex. Door de omvang van de organisatie kan Ymere naar voren stappen en ertoe doen. Zowel opiniërend door deel te nemen aan het maatschappelijk debat over wonen, als in de uitvoering door samen te werken én op het gebied van innovatie. 

Ik word als commissaris blij van een professionele en betrokken organisatie waarbij dilemma’s op tafel komen en zorgvuldig worden besproken in een prettige en open sfeer.” 

Rishi Santokhi

lid rvc en voorzitter van de auditcommissie, sinds november 2021
lid rvc en voorzitter van de auditcommissie, sinds november 2021

 

 • Global CFO & lid van de Global Executive Board van Aegon Asset Management

 • Lid raad van commissarissen en lid audit commissie financiën bij woningcorporatie Mitros.

“In mijn rol als voorzitter van de auditcommissie houd ik toezicht op hoe Ymere haar financiële zaken regelt en geef ik advies over financiële vraagstukken. In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam binnen de financiële wereld bij een pensioen- en verzekeringsmaatschappij. Daarnaast ben ik al bekend in de corporatiesector door mijn ervaring als rvc- lid bij een Utrechtse corporatie.  

Ik vind de volkshuisvesting een uitdagende, boeiende en complexe sector met een duidelijke maatschappelijke opgave, namelijk een goede woning voor iedereen. Vooral voor mensen met een smalle beurs. Dat Ymere een organisatie is die goed in control is en 

dat de zaken goed zijn geregeld, is voor mij een prachtige uitgangspositie en dat vind ik mooi om te zien.  

Sinds een paar jaar woon ik in Amsterdam en dat geeft mijn werk voor Ymere een extra dimensie. Om betrokken te zijn bij een organisatie die in de metropoolregio Amsterdam opereert waar ik zelf elke dag ben, maakt dat ik mij zo veel beter een voorstelling van maken van bepaalde zaken.  Naast het maatschappelijke belang van de sector, is Ymere ook een uniek vanwege de omvang van de organisatie. Het maakt dat je als organisatie echt het verschil kunt maken.  Ik vind het mooi om te doen en om te zien dat Ymere haar zaken goed op orde heeft.” 

Marja Elsinga

lid van de rvc en van de commissie vastgoed, sinds januari 2021
lid van de rvc en van de commissie vastgoed, sinds januari 2021

 

 • Hoogleraar Housing Institutions & Governance, faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft

 • Lid bestuur Netwerk Conceptueel Bouwen

 • Associate Editor Housing & Society, Taylor & Francis

 • Visiting professor, College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Shanghai, China

 • Lid Wetenschappelijke Board, Platform 31

“Ik ben op voordracht van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) in de rvc gekomen. De SHY is de gesprekspartner van de directie van Ymere. Samen bespreken zij onderwerpen wanneer die alle huurders van Ymere aangaan, zoals huurbeleid, huurverhoging, jaarplannen en beleidsplannen. Ik fungeer als contactpersoon richting de huurders en leden van de SHY om over en weer informatie over te brengen richting de rvc.  Samen met Karin de Graaf zijn wij de commissie vastgoed. Wij geven advies over vastgoedinvesteringen aan de totale rvc.   

Ik kende Ymere al als interessante corporatie. Toen ik werd uitgenodigd om te solliciteren, vond ik dit een mooie uitdaging. Er zijn veel mogelijkheden, maar ook veel risico’s en er liggen grote (maatschappelijke) opgaven. 

Zo speelt er een wooncrisis, een energiecrisis, is er sprake van energiearmoede onder Nederlanders, en komen er vluchtelingen die een veilige haven zoeken. Ymere staat voor de uitdaging om slimme keuzes te maken.

Ik wil samen graag meedenken over wat we gaan bijdragen en wat niet. We moeten toch keuzes maken. Daar wil ik heel graag over meedenken bij Ymere. Dus ik ben blij dat ik geselecteerd ben als lid van de rvc.  

Het meest trots ben ik op alle mooie mensen die werken bij Ymere en het hele strategietraject waar we nu in zitten. Om onderdeel te mogen zijn van deze hele exercitie. Om bij de gesprekken te zijn, zowel intern als extern allemaal stakeholderssessies en na te mogen denken over welke taak willen wij als Ymere vervullen in deze tijd vol uitdagingen!” 

Louise van Deth

lid van de rvc en van de auditcommissie, sinds oktober 2020
lid van de rvc en van de auditcommissie, sinds oktober 2020

 

 • Lid raad van advies ING Nederland

 • Lid bestuur Stichting Videma

 • Voorzitter bestuur Samenwerkende Hulporganisaties / Giro 555

 • Lid raad van toezicht Nationaal Muziekinstrumenten Fonds

 • Bestuurslid Stichting In Aeternum

 • Voorzitter/kwartiermaker Raad van Toezicht CNV Vakmensen

"Sinds een aantal jaren ben ik professioneel toezichthouder bij verschillende organisaties. Naast Ymere, ben ik onder andere ook voorzitter bij Giro 555. De rode draad in mijn werk is dat het organisaties zijn met een maatschappelijk hart. 

Zelf woon ik al het grootst gedeelte van mijn leven in Amsterdam en ik vind het heel belangrijk dat deze stad, maar eigenlijk elke stad, divers en levendig is van karakter. Ymere speelt daar een belangrijke rol in en juist daarom vind ik het zo leuk om mij voor Ymere in te zetten.  De organisatie draagt eraan bij dat mensen met een bescheiden inkomen fijn wonen. Zij verdienen ook een plek in de stad. Dat de stad toegankelijk blijft voor iedereen? Dat is voor mij heel belangrijk. 

Ymere heeft veel woningen in haar bezit en door mijn werk als rvc-lid heb ik inmiddels al veel boeiende werkbezoeken afgelegd. 

Ik ben in allerlei buurten geweest, met oudere woningen of juist nieuwbouw en elk met een eigen karakter. Het is ongelooflijk interessant om waar te nemen wat er in die stedelijke ontwikkeling allemaal gebeurt. 

Tegelijkertijd is het ook een enorm belangrijk maatschappelijk onderwerp. De kranten staan vol met de wooncrisis en ook staat het hoog op de politieke agenda. Daar ligt ook met name de uitdaging voor Ymere. Om te bepalen waar we op inzetten in deze tijden, waarin er veel meer opdrachten zijn dan dat we kunnen. Verduurzamen, renoveren en achter de voordeur ook nog veel doen. We zullen keuzes moeten maken, want we kunnen helaas niet alles. Om als commissaris, op afstand daarbij betrokken te zijn vind ik heel leuk en belangrijk." 

Gala Veldhoen

lid van de rvc en voorzitter van de governance- en remuneratiecommissie, sinds februari 2019 

 

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

 • Lid raad van toezicht Stichting Paradiso

 • Lid klachtencommissie Vereniging Rembrandt

 • Voorzitter raad van toezicht Hogeschool van Amsterdam

 

Rooster van aftreden

  benoemd op voordracht van eerste benoeming benoemd tot en met herbenoembaar?
Louise van Deth ondernemingsraad 01-okt-20 30-sep-24 ja
Marja Elsinga SHY* 1-jan-21 31-dec-24 ja
Karin de Graaf   1-feb-18 31-jan-26 nee
Gertjan Lankhorst   1-jan-20 31-dec-23 ja
Rishi Santokhi   1-okt-21 30-sep-25 ja
Gala Veldhoen SHY* 15-feb-19 14-feb-23 ja

*Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd, na overleg met - de voorzitter van de statutaire directie, door de raad van commissarissen. Een lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, en kan maximaal één maal voor een periode van ten hoogste vier jaar worden herbenoemd.

22 december 2021