Huurbeleid

We verhuren het grootste gedeelte van onze huizen aan mensen met een bescheiden inkomen. Voor hen is het extra belangrijk dat de huur passend is voor hun inkomen. Ook als daar iets in verandert.

Om daar voor te zorgen hanteren we een huurbeleid:

  • De meeste woningen verhuren we aan huurders die huurtoeslag ontvangen of recht hebben op huurtoeslag.
  • Als we de huren verhogen dan houden we rekening met de hoogte van de huur: Hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging.
  • Voor mensen die (tijdelijk) een heel laag inkomen hebben, proberen we de huur te verlagen.

De meeste van onze huurders betalen minder dan de woning waard is. Om de balans in evenwicht te kunnen houden, kijken wij ook naar inkomen: huurders met een bovenmodaal inkomen die in een relatief goedkoop huurhuis wonen, krijgen een hogere, inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen prettig kan wonen.

Man en vrouw zittend op de bank met een vogel

Eenmalige huurverlaging 2021: goed nieuws voor veel huurders

Huurders met een sociaal huurcontract en een laag inkomen kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. We leggen graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

Uitleg eenmalige huurverlaging

Meer huurders recht op huurtoeslag

Vanaf 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd, waardoor meer mensen daar recht op hebben. Kreeg u tot nu toe geen huurtoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog was? Door de veranderde regels komt u vanaf 2020 mogelijk wel in aanmerking voor de toeslag

Dit zijn de nieuwe regels

'Van foto naar film'

Woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden om sociale huurwoningen beter te laten passen bij het inkomen en de huishoudgrootte van huurders. Dat is hard nodig om ‘scheefgroei’ tegen te gaan.  Ymere zoekt naar mogelijkheden om die situatie te verbeteren.

Onze ideeën over passend wonen