Huurbeleid

We verhuren het grootste gedeelte van onze huizen aan mensen met een bescheiden inkomen. Voor hen is het extra belangrijk dat de huur passend is voor hun inkomen. Ook als daar iets in verandert.

Om daar voor te zorgen hanteren we een huurbeleid:

  • De meeste woningen verhuren we aan huurders die huurtoeslag ontvangen of recht hebben op huurtoeslag.
  • Als we de huren verhogen dan houden we rekening met de hoogte van de huur: Hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging.
  • Voor mensen die (tijdelijk) een heel laag inkomen hebben, proberen we de huur te verlagen.

De meeste van onze huurders betalen minder dan de woning waard is. Om de balans in evenwicht te kunnen houden, kijken wij ook naar inkomen: huurders met een bovenmodaal inkomen die in een relatief goedkoop huurhuis wonen, krijgen een hogere, inkomensafhankelijke huurverhoging. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen prettig kan wonen.

Man en vrouw zittend op de bank met een vogel

2020: geen huurverhoging voor de allerlaagste inkomens

Net als voorgaande jaren krijgen veel huurders dit jaar een beperkte huurverhoging. Huurders met een relatief hoge huur ten opzichte van hun inkomen krijgen een extra steuntje in de rug. 

Dit zijn de percentages voor 2020

Niet alleen huurbevriezing, maar ook huurverlaging

De afgelopen jaren heeft Ymere zich met succes ingespannen om via afspraken en regelingen de huren voor huurders met de laagste inkomens betaalbaar te houden. Dat blijft Ymere doen.

Zo geven wij invulling aan de afspraken

'Van foto naar film'

Woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden om sociale huurwoningen beter te laten passen bij het inkomen en de huishoudgrootte van huurders. Dat is hard nodig om ‘scheefgroei’ tegen te gaan.  Ymere zoekt naar mogelijkheden om die situatie te verbeteren.

Onze ideeën over passend wonen