Manifest Passend Wonen: 'Van foto naar film'

Woningcorporaties zoeken naar mogelijkheden om sociale huurwoningen beter te laten passen bij het inkomen en de huishoudgrootte van huurders. Dat is hard nodig, want er is in grote delen van Nederland veel ‘scheefgroei’.

Huurders ontvangen huissleutel

Wat is passend wonen?

Dit betekent dat de woning past bij de huurder(s). Dus de goedkoopste huizen zijn voor de huurders met een bescheiden inkomen. Grote huurwoningen zijn er voor grotere gezinnen. Kleinere huurhuizen zijn er voor alleenstaanden of stellen. Dat klinkt logisch, maar de werkelijkheid is vaak anders.

In regio’s waar de woningmarkt ruim is, kunnen mensen meestal zelf andere passende woonruimte vinden. In gebieden met een krappe woningmarkt zijn veel woningzoekenden en zitten mensen vaak vast in hun te dure of te kleine woning.

Ymere zoekt naar mogelijkheden om deze situatie te verbeteren. Daarvoor is in de eerste plaats natuurlijk nodig dat er gebouwd wordt. Maar we kijken ook naar andere manieren om de huren betaalbaar te houden en de wachtrijen te verkorten. Samen met 22 andere woningcorporaties heeft Ymere afgelopen zomer de gedachten opgeschreven in het Manifest Passend Wonen* 'Van foto naar film'

Het leven is geen momentopname

Nu kijken corporaties alleen bij toewijzing van een woning naar het inkomen en huishoudgrootte. We wijzen de woning toe op basis van 'een foto' – een momentopname – van je leven. Daar is niets mis mee, behalve dat 'de film' van het leven natuurlijk gewoon doorloopt. Het inkomen stijgt of daalt, er komen mensen bij (partner of kinderen) of ze vertrekken weer. En daardoor kan het gebeuren dat de woning, die eerst zo goed paste, jaren later te klein of te duur is, of ruimer en goedkoper dan nodig.

Levensfase

We willen beter kunnen blijven kijken wie nu eigenlijk welke huurwoning nodig heeft. Zodat de huurwoningen beter passen bij de levensfase van de bewoners. Als iemands inkomen daalt omdat hij bijvoorbeeld werkloos is geworden, willen we de huur kunnen verlagen. Bij inkomensstijging moet de huur omhoog kunnen gaan.

Geen gedwongen verhuizingen

Het manifest is een voorstel waarover we in gesprek zijn. Veel moet nog worden uitgewerkt. Wat er ook gebeurt, we gaan huurders met een vast contract nooit dwingen te verhuizen. Wel bieden we huurders die te ruim of met een prima inkomen goedkoop wonen in een sociale huurwoning, voorrang als zij verhuizen naar een beter passend huis. Of we vragen geleidelijk een huurprijs die beter past bij de woning en inkomen. Deze huurinkomsten gebruiken we om de huren voor mensen met een lager inkomen betaalbaar te houden. Of om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen voor wachtende woningzoekenden. Daalt het inkomen van de huurder? Dan daalt ook de huur. Ook dat vinden we rechtvaardig en logisch.

Minder scheefgroei, betere betaalbaarheid

We hopen hiermee op termijn een weg te vinden naar een sociale woningmarkt met minder scheefgroei en meer betaalbaar aanbod.

Meer weten? Lees hier de update van de initiatiefnemers.

Manifest Passend Wonen*: 'Van foto naar film'

*genoemde bedragen prijspeil 2018