Bestuur en toezicht

De Stichting Ymere heeft een directieraad en een raad van commissarissen. De statutaire directie maakt deel uit van de directieraad en is eindverantwoordelijk voor het beleid van Ymere. De raad van commissarissen houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor de statutaire directie en geeft advies aan de statutaire directie.