Afspraken met gemeenten

Ymere maakt afspraken met gemeenten en huurdersorganisatie(s). Deze afspraken dragen bij aan het behalen van de volkshuisvestelijke doelen. In de onderstaande documenten staan de nu lopende afspraken. In sommige gemeenten zijn er meerjarige afspraken gemaakt.