A A A

Over Ymere

Ymere is werkzaam in de Metropoolregio Amsterdam (Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp). In deze regio verhuren wij meer dan 70.000 sociale huurwoningen. Onze belangrijkste doelgroep zijn mensen met een inkomen tot modaal. Daarnaast verhuren wij ook vrije sector huurwoningen, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen

Huurders zijn onze belangrijkste stakeholders. Maar wij gaan ook graag het gesprek aan met partijen en personen die nauw bij ons werk en bedrijf betrokken zijn.

Dit doen wij

Onze belangrijkste maatschappelijke opgave is ervoor zorgen dat de metropoolregio Amsterdam ook voor mensen met een bescheiden inkomen een plek blijft om te wonen. Wat wij daarvoor doen, staat hier. En hoe wij dat doen lees je in de "strategie van Ymere"

Werken bij Ymere

Dagelijks zetten wij ons in voor goede en betaalbare huisvesting. Wij werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit van onze woningen, aan de diversiteit van ons woningaanbod en aan nieuwe vormen van verbinding en samenwerking in onze wijken. Meer informatie?

Bestuur, toezicht en verantwoording

Wij hebben een directieraad en een raad van commissarissen. De statutaire directie, onderdeel van de directieraad, is eindverantwoordelijk voor het beleid. In onze jaarverslagen staan de belangrijkste prestaties, doelstellingen en prognoses.

Actueel

Wij vinden het belangrijk om actief mee te denken en mee te doen over onderwerpen die in onze branche spelen. Wij doen dat op diverse manieren. Wil je meer weten? Ga dan naar het overzicht van al onze publicaties of naar ons laatste nieuws.