A A A

Directieraad

De Stichting Ymere heeft een directieraad en een raad van commissarissen. De statutaire directie, die onderdeel uitmaakt van de directieraad, is eindverantwoordelijk voor het beleid van Ymere.

Leden van de directieraad

 Karin Laglas (1959)

 voorzitter statutaire directie

 Portefeuille: Strategie en Beleid, Portefeuillevernieuwing, Verhuur en Wonen, Concernzaken (Communicatie, Continue Verbeteren, Directiestaf en HR&O)foto van Helene Pragt

Hélène Pragt (1966)

lid statutaire directie

Portefeuille: Finance & Reporting, Vastgoedbeheer, Concernzaken (Facilitair Bedrijf, Informatievoorziening, Klantcontact)foto van Eric van KaamEric van Kaam (1960)

directeur Verhuur en Wonen
Foto van Dory LouwerensDory Louwerens (1961)

directeur Vastgoedbeheer Viviane Regout (1972)

 directeur Portefeuillevernieuwing
 Linda Sas (1972)

 directeur ConcernzakenAanvullende informatie