A A A

Functies leden directieraad

De leden van de directieraad bekleden de volgende relevante functies. De betreffende personen ontvangen voor deze functies geen vergoeding, tenzij met een * aangegeven.

Naam Functie
Karin Laglas Lid raad van toezicht Westfriesgasthuis*
Lid bestuur Stichting Forum voor stedelijke vernieuwing
Lid raad van commissarissen Koninklijke De Vries Scheepsbouw*
Lid bestuur ARCAM
   
Ber Bosveld Lid bestuur Stichting Colonnade DuHaf Holding
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Ymere
Vicevoorzitter raad van toezicht HWW Zorg*, Den Haag
Lid raad van toezicht Stichting Jeugdformaat, Rijswijk
   
Eric van Kaam Docent verhuur en makelen bij Habitask*
   
Dory Louwerens Lid van de lokale adviesraad van AIESEC
  Lid bestuur 'Aedes strategische klankbordgroep Asbest'
   
Viviane Regout Lid raad van advies Master of City Development
Lid van de commissie Professionalisering van de NEPROM
Lid bestuur Stichting Vrienden Ymere
   
Linda Sas Lid Bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden Aedes
Lid Raad van Toezicht Libertas*