A A A

Functies leden directieraad

De leden van de directieraad bekleden de volgende relevante functies. De betreffende personen ontvangen voor deze functies geen vergoeding, tenzij met een * aangegeven.

Naam Functie Vanaf
Karin Laglas Lid raad van toezicht Westfriesgasthuis*
Lid bestuur Stichting Forum voor stedelijke vernieuwing
Lid raad van commissarissen Koninklijke De Vries Scheepsbouw*
Voorzitter van de jury van de Gulden Fenix
Lid bestuur ARCAM
     
Ber Bosveld Penningmeester bestuur Stichting Boom Ruygrok
Lid bestuur Stichting Colonnade DuHaf Holding
Voorzitter bestuur Stichting Vrienden Ymere
Vicevoorzitter raad van toezicht HWW Zorg*, Den Haag
Lid raad van toezicht Stichting Jeugdformaat, Rijswijk 26 september 2016
     
Eric van Kaam Docent verhuur en makelen bij Habitask*
     
Dory Louwerens Lid van de lokale adviesraad van AIESEC
     
Viviane Regout Lid raad van advies Master of City Development
Lid van de commissie Professionalisering van de NEPROM
Lid bestuur Stichting Vrienden Ymere
     
Linda Sas Lid Bestuursadviescommissie arbeidsvoorwaarden Aedes