A A A

Functies leden raad van commissarissen

Naam Functie Vanaf
Mavis Carrilho Zelfstandig adviseur
Lid raad van toezicht Fonds Podiumkunsten
Lid raad van toezicht van het Holland Festival
Lid raad van advies Amsterdam United
Bestuurslid Chocolonely Foundation
     
Elfrieke van Galen Partner bij TheRockGroup BV
Voorzitter raad van commissarissen GITP
Bestuurder Nederlandse Emissieautoriteit 1 januari 2016
Commissaris Meerlanden 1 januari 2016
Lid Green Deal Board
Non-executive boardmember SEKEM 1 oktober 2015
Lid raad van advies Foundation for Natural Leadership
  Commissaris Arcadis Nederland  11 april 2017 

Lid raad van commissarissen Houdstermaatschappij
Zuid Holland B.V.

1 september 2017

Lid raad van commissarissen en lid auditcommissie GVB

13 oktober 2017
 
Marion Gout-van Sinderen Algemeen directeur Medisch specialisten Noord West (MSNW) 8 juni 2015
Plaatsvervangend voorzitter raad van toezicht Haagse Hogeschool

Voorzitter bestuur Intercoach (onderdeel ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
(coaching van leidinggevenden en adviseurs bij overheid)

Voorzitter bestuur Cultuurpodium De Boerderij
Docente leergang Board Potentials Nationaal Register 1 januari 2015
  Bestuursvoorzitter D66 Wassenaar 23 maart 2017 
Voorzitter raad van toezicht Koninklijke Maatschappij ter bevordering
van de Tandheelkunde (KNMT)
23 juni 2017
Alex de Groot Partner bij Smits-Nusteling & De Groot
     
Vincent Gruis Hoogleraar Housing Management TU Delft
Lector Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de Hogeschool Utrecht
Bestuurslid Vereniging Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON)
Lid bestuur stichting 033Energie
Voorzitter van het College van Deskundigen van het VGO-keur 2016
     
Cora Nauta Directeur CoRatio B.V.
Voorzitter raad van commissarissen WOM Den Haag ZW
Lid raad van commissarissen Stichting Antonius van Padua
Voorzitter bestuur Stichting Brugwachtershuisjes
Lid raad van toezicht Bouwvereniging Onze Woning 1 april 2015
     
Guido van Woerkom Voorzitter raad van toezicht Hotelschool
Voorzitter bestuur Algemene Werkgevers Vereniging Nederland
Lid dagelijks bestuur VNO-NCW
Lid Sociaal Economische Raad (SER)
Lid Klankbordgroep raad van bestuur PGGM
Commissaris Badhotel Domburg april 2015
Voorzitter Detailhandel Nederland 5 november 2015
Bestuurslid Stichting Ahold Continuïteit
Voorzitter raad van commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV
Voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties 28 juni 2016
Voorzitter raad van toezicht GGZ Rivierduinen 1 juli 2017