A A A

Jaarverslagen

Elk jaar legt Ymere verantwoording af over de bereikte resultaten. Onze prestaties zetten we af tegen onze prognoses en doelstellingen. Daarnaast beschrijft het jaarverslag actuele trends en ontwikkelingen.

In het jaarplan van Ymere staan de voorgenomen activiteiten voor het komende jaar.

Jaarverslagen