A A A

Raad van commissarissen

De Stichting Ymere heeft een directieraad en een raad van commissarissen. De statutaire directie, die onderdeel uitmaakt van de directieraad, is eindverantwoordelijk voor het beleid van Ymere. De raad van commissarissen houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor de statutaire directie en geeft advies aan de statutaire directie.

Dit zijn de leden van onze raad van commissarissen:

 • Mavis Carrilho (1960)
 • Elfrieke van Galen (1961) (vicevoorzitter)
 • Marion Gout-van Sinderen (1954)
 • Alex. de Groot (1958)
 • Vincent Gruis (1972)
 • Cora Nauta (1953)
 • Guido van Woerkom (1955) (voorzitter)

Agendacommissie 

 • Elfrieke van Galen
 • Guido van Woerkom (voorzitter)

Auditcommissie

 • Marion Gout-van Sinderen
 • Alex de Groot (voorzitter)

Commissie vastgoed

 • Marion Gout-van Sinderen
 • Cora Nauta (voorzitter)

Governancecommissie

 • Mavis Carrilho (voorzitter)
 • Elfrieke van Galen

Remuneratiecommissie

 • Elfrieke van Galen (voorzitter)
 • Guido van Woerkom

Aanvullende informatie