A A A

Raad van commissarissen

De Stichting Ymere heeft een directieraad en een raad van commissarissen. De statutaire directie, die onderdeel uitmaakt van de directieraad, is eindverantwoordelijk voor het beleid van Ymere. De raad van commissarissen houdt toezicht, vervult de werkgeversrol voor de statutaire directie en geeft advies aan de statutaire directie.

Dit zijn de leden van onze raad van commissarissen:

 • Elfrieke van Galen (1961) (vicevoorzitter)
 • Karin de Graaf (1962)
 • Alex de Groot (1958)
 • Vincent Gruis (1972)
 • Gala Veldhoen (1971)
 • Guido van Woerkom (1955) (voorzitter)

Auditcommissie

 • Alex de Groot (voorzitter)
 • Elfrieke van Galen

Vastgoedcommissie

 • Karin de Graaf (voorzitter)
 • Vincent Gruis

Remuneratiecommissie

 • Elfrieke van Galen (voorzitter)
 • Guido van Woerkom

Visitatiecommissie (ad hoc)

 • Elfrieke van Galen
 • Karin de Graaf
 • Gala Veldhoen

Aanvullende informatie