A A A

Rooster van aftreden raad van commissarissen

naam

benoemd op voordracht van

moment van eerste benoeming benoemd tot en met herbenoembaar
MavisĀ Carrilho SHY* 01-01-2011 31-12-2018 nee
EflriekeĀ van Galen
ondernemingsraad
01-10-2012
30-09-2020
nee
Karin de Graaf 01-02-2018 31-01-2022 ja
Alex de Groot 01-10-2013 30-09-2021 nee
Vincent Gruis SHY* 01-01-2013 31-12-2020 nee
Guido van Woerkom 13-12-2011 31-12-2019 nee

*SHY: Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere