A A A

Rooster van aftreden raad van commissarissen

naam

benoemd op voordracht van

moment van eerste benoeming benoemd tot en met herbenoembaar
Mavis Carrilho SHY* 01-01-2011 31-12-2018 nee
Eflrieke van Galen ondernemingsraad
SHY*

01-10-2012

30-09-2016

30-09-2020

31-12-2017

nee

nee

Marion Gout-van Sinderen

01-01-2010 31-12-2017 nee
Alex de Groot 01-10-2013 30-09-2021 nee
Vincent Gruis SHY* 01-01-2013 31-12-2020 nee
Cora Nauta 01-01-2014 31-12-2017 ja
Guido van Woerkom 13-12-2011 31-12-2019 nee

*SHY: Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere