A A A

Publicaties

Onze huurderskrant Ymere ontmoet

Alle huurders ontvangen 2 keer per jaar, in het voorjaar en najaar, de Ymere ontmoet. In deze krant staat nieuws voor huurders, tips, achtergronden bij ons beleid en huurdersverhalen. Actuele huurdersinformatie vindt u op deze website.

Ymere ontmoet Voorjaar 2018

Ymere ontmoet Winter 2017

Ymere ontmoet lente 2017


Lees ook: Onze huurderskrant  ‘Ymere ontmoet’  vanaf nu digitaal

Ons magazine voor relaties Ymere werkt

Ymere werkt is ons magazine dat wij drie keer paar jaar naar onze zakelijke relaties sturen.

Ymere werkt april 2018

Ymere werkt november 2017

Ymere werkt juni 2017

Ymere werkt februari 2017

'Hoofdbrekens richting de finish'

Aedes Magazine, november 2016

Over een paar weken moeten alle woningcorporaties hun voorlopige voorstellen voor het scheiden of splitsen van hun DAEB en niet-DAEB-vastgoed hebben ingeleverd bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Voor veruit de meeste corporaties een flinke klus.

Hoe hebben de woningcorporaties het aangepakt? Wat waren de belangrijkste vragen en dilemma's? Minke Kolstein, senior adviseur strategie en beleid bij Ymere, vertelt hoe wij zijn gevaren.

Lees het hele artikel

'Leer luisteren naar je huurders'

Aedes Magazine, juni 2016

Corporaties praten via de formele huurdersorganisaties verplicht regelmatig met hun huurders over hun visie en beleid. Hoe het contact verloopt over kleinere zaken – zoals een kapotte lift of een huurcontract voor een garage – is minstens zo belangrijk voor de huurderstevredenheid.

Drie corporaties vertellen hoe zij beter leren luisteren naar hun huurders en wat dat de organisatie oplevert. Linda Sas, die namens Ymere aan het artikel meewerkte, licht het interne cultuurprogramma Samen in Beweging toe, en het effect dat dit programma op onze relatie met de huurder heeft. Ook onze huurders komen aan het woord: meneer en mevrouw Heddema, die al ruim 16 jaar bij Ymere wonen, vertellen wat zij daar van merken.

Lees het hele artikel