A A A

Sponsorbeleid

Ymere doet niet meer aan sponsoring. Het past niet meer binnen onze ondernemingsstrategie waarbij ons hoofddoel is te zorgen voor goede en betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Ook de nieuwe Woningwet geeft aan dat sponsoring niet bij de kerntaken van woningcorporaties hoort.

Betere Buurtplan

Wat wel is toegestaan en wat Ymere ook blijft doen is het financieel ondersteunen van initiatieven van onze huurders die direct tegemoet komen aan het wooncomplex of de directe woonomgeving. Dit zijn initiatieven die binnen ons leefbaarheidsbeleid passen zoals het Betere Buurtplan.

Samenwerken

In beperkte mate draagt Ymere financieel bij aan organisaties die een bijdrage leveren aan onze volkshuisvestelijke taak en ondernemingsstrategie. Met deze organisaties gaan we een verbinding aan om samen te werken aan een solidaire en dynamische Metropoolregio Amsterdam. Dit zijn organisaties zoals Arcam, Pakhuis de Zwijger, BASTA en BMA (Open Monumentendagen).