A A A

Stakeholders

Ymere gaat graag het gesprek aan met partijen en personen die nauw bij ons werk en bedrijf betrokken zijn. Huurders zijn onze belangrijkste stakeholders.

Huurdersorganisatie SHY en de lokale huurdersorganisaties

Ymere werkt samen met 7 lokale huurdersorganisaties. Elke huurdersorganisatie vertegenwoordigt een aantal bewonerscommissies. De huurdersorganisaties overleggen een aantal keren per jaar met de regiomanagers van Ymere. Bijvoorbeeld over onderhoudsplannen en verkoop- en renovatieplannen.

In de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) werken 7 lokale huurdersorganisaties van Ymere samen. Het bestuur van SHY overlegt een aantal keren per jaar met de Directieraad van Ymere over zaken als huurbeleid, jaarplannen en beleidsvoornemens.

Bewonerscommissies

In buurten en wijken zijn er bewonerscommissies. De bewoners in een bewonerscommissie gaan met Ymere het gesprek aan over prettig wonen in hun complex of buurt. Deze commissies vormen de ogen en oren van de buurt. Ze overleggen met ons over zaken als onderhoud, renovatie, servicekosten en veiligheid.

Gemeenten

Ymere werkt nauw samen met de gemeenten in ons werkgebied. De gezamenlijke verantwoordelijkheden leggen we vast in prestatieovereenkomsten.

Politiek

De regering en de volksvertegenwoordiging bepalen landelijk beleid dat alle woningcorporaties raakt, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en huren.

Autoriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties is de externe toezichthouder op de woningcorporaties. De Autoriteit houdt toezicht op de financiën, governance, integriteit en rechtmatigheid bij corporaties.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zorgt ervoor dat deelnemende woningcorporaties toegang hebben tot de kapitaalmarkt, tegen zo optimaal mogelijke kosten.