A A A

Strategie 2016+

Titelpagina Strategie Ymere 2016Samen met onze huurders en stakeholders hebben we een koers voor de toekomst uitgezet in een nieuwe ondernemingsstrategie. We hebben gesproken met onze huurders via de lokale huurdersorganisaties en ons digitaal klantenpanel.

Tegenwicht bieden aan verdringing

Onze belangrijkste maatschappelijke opgave is ervoor zorgen dat de metropoolregio Amsterdam ook voor mensen met een beperkt inkomen een plek blijft om te wonen.

Heel veel mensen willen in de metropoolregio Amsterdam wonen. Daardoor dreigt verdringing van mensen met een beperkt inkomen naar minder populaire woongebieden. Wij willen die verdringing tegengaan, door betaalbare en goede woningen aan te (blijven) bieden in gemengde wijken. Daarmee helpen we te voorkomen dat in het aantrekkelijke woongebied een sociale en ruimtelijke tweedeling ontstaat.

Zeven strategieƫn

We hebben zeven strategieƫn ontwikkeld om ons hoofddoel te bereiken: goed en betaalbaar wonen voor mensen met een bescheiden inkomen. We gaan andere dingen doen en dingen anders doen, en samen met onze huurders en stakeholders werken aan een dynamische en solidaire metropoolregio Amsterdam.

Lees de ondernemingsstrategie