A A A

Werkgebied

Het werkgebied van Ymere is de metropoolregio Amsterdam: Amsterdam, Almere, Haarlem en Haarlemmermeer, Leiden, Alkmaar en Weesp.

Wij kiezen bewust voor een regionaal werkgebied. Steden en wijken vullen elkaar aan. Ze kunnen elkaar versterken door van elkaar te verschillen. Wie een woning zoekt, stopt bovendien niet met zoeken bij de grens van de wijk of de gemeente.

De samenhang in deze regio vraagt om een maatschappelijke onderneming die het hele werkgebied kan overzien. Ymere kan dat. Wij combineren kennis van lokale woonmilieus en stedelijke gebiedsontwikkeling.

Kart met vastgoedbezit per regio. 1.295 in Noord-Kennemerland, 40.769 in Amsterdam, 9.406 in Haarlem, 12.884 in Haarlemmermeer, 1.033 in Leiden, 3.852 in Weesp, 7.314 in Almere

Aantal verhuureenheden

Aantal verhuureenheden per regio
RegioAantal verhuureenheden
Almere 7.314
Amsterdam 40.769
Haarlem 9.406

Haarlemmermeer

12.884

Noord-Kennemerland

1.295
Leiden 1.033
Weesp 3.852