A A A

Werkgebied

Het werkgebied van Ymere is de metropoolregio Amsterdam: Amsterdam, Almere, Haarlem, Haarlemmermeer en Weesp.

Wij kiezen bewust voor een regionaal werkgebied. Steden en wijken vullen elkaar aan. Ze kunnen elkaar versterken door van elkaar te verschillen. Wie een woning zoekt, stopt bovendien niet met zoeken bij de grens van de wijk of de gemeente.

De samenhang in deze regio vraagt om een maatschappelijke onderneming die het hele werkgebied kan overzien. Ymere kan dat. Wij combineren kennis van lokale woonmilieus en stedelijke gebiedsontwikkeling.

Aantal verhuureenheden per regio

RegioAantal verhuureenheden
Almere 7.314
Amsterdam 40.769
Haarlem 9.406

Haarlemmermeer

12.884

Noord-Kennemerland

1.295
Weesp 3.852