A A A

Ons werk

Bouwen en renoveren

Ymere bouwt jaarlijks nieuwe woningen. Daarnaast zorgen we voor renovatie en verbetering van bestaande woningen. Ook ontwikkelen en renoveren we bedrijfsruimten en buurtvoorzieningen. We betrekken onze klanten hierbij en vragen hoe zij willen wonen.

Onderhoud en beheer

Door onderhoud houden wij woningen en ander bezit in goede conditie. We voeren dagelijkse reparaties uit en we doen onderhoud. We betrekken onze huurders daar steeds meer bij, door te vragen naar hun wensen.

Duurzaamheid

Ymere wil de energielasten van haar bewoners verlagen en hun wooncomfort vergroten. Ook willen we een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Bij onderhoud en renovatie proberen we het energielabel van bestaande woningen zoveel mogelijk te verbeteren.

Wijkaanpak

Sommige wijken vragen extra aandacht op sociaal vlak. Daar zet Ymere zich in voor 'schoon, heel en veilig', samen met overheden, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bewoners. Dat noemen we onze wijkaanpak. We richten ons op de aanpak van armoede en schulden, verbetering van wooncomplexen, stimuleren van de wijkeconomie, en een goed en gelijkwaardig contact met onze huurders.

Transparantie

Ymere vindt integriteit en transparantie van groot belang. We communiceren daarom helder over plannen en resultaten, maar ook over eventuele tegenvallers of tegenslagen.

Samenwerking

Om onze doelen te bereiken werkt Ymere nauw samen met anderen. Dat zijn om te beginnen onze klanten, maar ook bedrijven, overheden en andere woningcorporaties.

Huurdersverhalen

In Huurdersverhalen vertellen huurders over hun ervaringen met de dienstverlening van Ymere.

Kwaliteit

Goede dienstverlening aan onze klanten is belangrijk. Sinds 2005 laten we de kwaliteit van onze dienstverlening meten en beoordelen door een onafhankelijke partij, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH).