A A A

Duurzaamheid

Een gezamenlijk doel: een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050 

Een duurzame energievoorziening is één van de grootste maatschappelijke opgaven van de komende jaren voor gemeenten, maar ook voor ons. Met onze 80.000 wooneenheden kunnen wij een grote bijdrage leveren aan de energietransitie in de Metropoolregio Amsterdam. Om de energietransitie betaalbaar te houden voor zowel huurders als Ymere werken we met slimme oplossingen. 

Betaalbaarheid 

Investeringen die we doen moeten altijd leiden tot een voor onze doelgroep beter betaalbare woning of tot een hogere staat van onderhoud. Duurzaamheid is daarmee geen doel op zich maar altijd verbonden aan betaalbaarheid. 

We verduurzamen op vijf terreinen 

Ymere heeft bij het bouwen en renoveren van haar woningen veel aandacht voor duurzaamheid. We doen dit op vijf terreinen: 

  1. Energie: we zorgen dat woningen minder energie nodig hebben door stap voor stap te verduurzamen 
  2. Materialen: we gebruiken duurzame materialen bij de bouw en renovatie van ons bezit 
  3. Dierbare gebouwde omgeving: bij ons gaat het niet alleen maar om woningen, maar ook om het creëren van een aangename woonomgeving.  
  4. Bedrijfsvoering: we werken aan de vermindering van co2 uitstoot binnen onze eigen kantoren 
  5. Gedrag: we zorgen voor het beste duurzame resultaat door duurzaam gedrag te stimuleren 

Samenwerking met iederzon 

Ymere heeft een samenwerking met iederzon voor het verduurzamen van minimaal 8500 huurwoningen met zonnepanelen. iederzon is een zogenaamde Energy Service Company (ESCo). In deze constructie stelt Ymere haar daken beschikbaar aan iederzon, maar iederzon draagt zorg voor de financiering van het project. Zij doen dit in samenwerking met de BNG bank en gemeente Amsterdam. Huurders kunnen zonnepanelen aanvragen via de Y-store. 

Energiecoaches 

Ymere zet op verschillende manieren energiecoaches in die onze huurders helpen om energiekosten te besparen en hun CO2-uitstoot te verlagen. Energiecoaches zijn bewoners die een energiecoach training krijgen en vervolgens als vrijwilliger op bezoek gaan bij andere bewoners in de buurt of in de wijk. De energiecoach geeft de bewoner tijdens dit bezoek een bespaaradvies op maat, waarmee de bewoner veel energie én geld kan besparen.