A A A

Duurzaamheid

Ymere wil de energielasten van haar bewoners verlagen en hun wooncomfort vergroten. Ook willen we een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Daarom maken we veel werk van duurzaamheid.

Energielabel en energieprestaties

Bij onderhoud en renovatie proberen we het energielabel van bestaande woningen zoveel mogelijk te verbeteren. Bijvoorbeeld door isolatie, waterbesparing, verbetering van ventilatie, plaatsing van zuinige cv-ketels, zonnepanelen en andere voorzieningen. Bij nieuwbouw streven we naar de wettelijke energieprestatienormen. En vaak doen we nog een stap extra.

WoonEnergie

WoonEnergie is opgericht door een aantal samenwerkende woningcorporaties. WoonEnergie koopt gas en groene stroom goedkoop in. Het prijsvoordeel wordt doorgegeven aan sociale huurders. Ruim honderd woningcorporaties hebben via WoonEnergie de inkoop van energie inmiddels gebundeld. De tarieven behoren tot de laagste 3 van Nederland. Ymere brengt dit initiatief onder de aandacht van de huurders, onder andere op verzoek van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY).

Méér dan energie: sociale duurzaamheid

Duurzaamheid is méér dan energie. Een wijk is sociaal duurzaam als mensen er willen blijven wonen en zelf een rol spelen in het beheer en de inrichting van hun buurt. Zoals bijvoorbeeld het buurtschap Nobelhorst. Ook brengt Ymere met kunst- en architectuur mensen met elkaar in contact en verbindt ze met hun omgeving. Ze maken bewoners trots op hun buurt.

Bewust omgaan met energie

Ymere werkt mee aan projecten die bewoners helpen energie te besparen of meer comfort bezorgen. We helpen onze klanten bewust om te gaan met energie. Ook informeren we onze klanten over duurzame maatregelen zoals zonnepanelen. Klanten die zelf maatregelen willen nemen, helpen wij graag verder.