A A A

Kwaliteit

Dienstverlening meten en verbeteren

Goede dienstverlening aan onze klanten is belangrijk. Met onze eigen meetmethodiek Meten op Maat krijgen we inzicht in onze dienstverlening en de tevredenheid van onze huurders. We willen hiervan leren, om onszelf steeds weer te verbeteren.

Bij Meten op Maat staat niet ons werk centraal, maar de tevredenheid van de huurder. Bijvoorbeeld over het zoeken en huren van een woning. Of over een reparatieverzoek, een onderhoudsbeurt of klacht. De huurder geeft hiervoor een rapportcijfer. Ook geeft hij aan wat goed gaat of niet goed. Op basis van die informatie gaan we door met het verbeteren van onze dienstverlening.

Luisteren naar bewoners

Ymere verbetert de kwaliteit ook door te luisteren naar bewoners. We raadplegen meerdere keren per jaar ons digitaal klantenpanel. We stellen dan de vraag: hoe kunnen we onze producten, diensten en aanpak nog beter afstemmen op de behoeftes en verwachtingen van onze klanten? Daarnaast is er een klachtenprocedure voor klanten die er in het gewone contact met Ymere niet uitkomen. Ook dat leert ons wat beter kan.

Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark vergelijkt jaarlijks de prestaties van woningcorporaties. In 2016 heeft Ymere een bovengemiddeld goed rapportcijfer (AA) gekregen. De benchmark richt zich op het meten en vergelijken van onder andere tevredenheid van huurders over de dienstverlening en de bedrijfskosten van woningcorporaties.