15-4-2020  |  Persbericht

Niet alleen huurbevriezing, maar ook huurverlaging

Eind 2019 hebben de Woonbond en Aedes landelijke afspraken gemaakt over de invulling van het Sociaal Huurakkoord in 2020. Samen met SHY (samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) vindt Ymere het belangrijk dat de huren betaalbaar zijn en blijven. Ymere blijft zich inzetten voor de allerlaagste inkomens maar voert de afspraken anders uit. In het Sociaal Huurakkoord is hier ruimte voor.

 

De afgelopen jaren heeft Ymere zich met succes ingespannen om via afspraken en regelingen de huren voor huurders met de laagste inkomens betaalbaar te houden. Dat blijft Ymere doen.

In het Sociaal Huurakkoord is omschreven bij welk inkomen en huur een huurder huurbevriezing of huurverlaging kan krijgen. Ook is afgesproken dat het mogelijk blijft om samen met huurdersorganisaties andere regelingen af te spreken of dat bestaande regelingen worden gehandhaafd.

Andere invulling van het Sociaal Huurakkoord

 “Ook voor mensen met de laagste inkomens moet wonen betaalbaar blijven. Wij onderstrepen dan ook het uitgangspunt van het Sociaal Huurakkoord dat de betaalbaarheid voor huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur moet verbeteren”, zegt huurspecialist Arnoud Schüller van Ymere.
“Maar we vullen de uitvoering hiervan anders in”

Zo zijn landelijk afspraken gemaakt dat huurders met een hogere huur en een laag inkomen huurbevriezing kunnen krijgen. “Ymere heeft in al haar regio’s al afspraken met gemeenten die verder gaan dan huurbevriezing. Huurders met een inkomen op bijstandsniveau krijgen niet alleen huurbevriezing (0% huurverhoging) maar ook huurverlaging” vertelt huurspecialist Schüller. Dit jaar hebben 2800 Ymere-huurders een huurverlaging gekregen van gemiddeld €575 per jaar.  Deze regeling bestaat al sinds 2017 voor Amsterdam en is de loop der jaren uitgerold naar al onze regio’s. 

Gezinnen met een huur hoger dan € 663,40 maar die buiten de regeling vallen omdat hun inkomen net wat hoger ligt dan het bijstandsniveau, kunnen dit jaar wel huurbevriezing aanvragen. “Ook wij zien, net zoals de SHY dat ook deze groep het steeds lastiger krijgt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen”.

“We geven prioriteit aan de allerlaagste inkomens”

Een kleine groep huurders kan geen gebruikmaken van de bestaande regeling van Ymere. Deze huurders kunnen ook geen huurbevriezing aanvragen dit jaar. Maar volgens de landelijke afspraken in het Sociaal Huurakkoord komen zij wel in aanmerking voor huurbevriezing. “Het gaat om tweepersoonshuishoudens met een inkomen net boven het bijstandsniveau. We realiseren ons dat het voor deze groep huurders teleurstellend is. Maar jammer genoeg kunnen we de euro maar één keer uitgeven. We geven daarom prioriteit aan de allerlaagste inkomens. Zij hebben meer nodig dan huurbevriezing alleen, zij krijgen ook huurverlaging”, aldus Arnoud.

Verzoek om huurverlaging kan hele jaar

Huishoudens die een sociaal huurcontract hebben met een huur boven de € 737,14 (liberalisatiegrens 2020) en een laag inkomen kunnen het hele jaar door een verzoek tot huurverlaging indienen. Deze regeling komt overeen met de landelijke afspraken.

 

Bent u huurder van Ymere?
Lees dan ook: Kan ik in 2020 huurbevriezing aanvragen?

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuws-alert.

Aanmelden

Met persvragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Ymere via communicatie@ymere.nl..