23-4-2020  |  Persbericht

Jaarverslag 2019: terugblikken op een jaar met veel nieuwe sociale huurwoningen

Het zijn bijzondere, onzekere tijden met een blik die vooral op de nabije toekomst is gericht. Wat is de doorwerkende impact van de coronacrisis op de economie, de woningmarkt en bijvoorbeeld sectoren als de bouw? En wat merkt Ymere daarvan? En haar huurders en toekomstige huurders? Vragen die we nog niet goed kunnen beantwoorden. Wat we wel kunnen doen is aan de hand van de recente publicatie van ons jaarverslag terugblikken op het voorbije jaar 2019.

 

Ook 2019 stond helaas in het teken van krapte op de woningmarkt. Vooral in de Metropoolregio Amsterdam waar Ymere actief is, bleef die onverminderd hoog. Het is de ambitie van Ymere om aan het tekort van betaalbare huurwoningen iets te doen. De corporatie heeft dan ook niet stilgezeten.

Bouwen, bouwen, bouwen

Het afgelopen jaar leverde Ymere 286 nieuwe sociale huurwoningen op in bijvoorbeeld Haarlemmermeer en Almere Nobelhorst. En veel nieuwe, compacte appartementen op verschillende stedelijke locaties voor 1- en 2-persoons huishoudens.

Voor een deel van de nieuwe huurders was het de sleutel van hun eerste, eigen thuis waar ze vaak lang op hebben gewacht. “Dat is en blijft ook voor ons een bijzonder moment en motiveert extra om de komende jaren nog meer sociale huurwoningen te bouwen”, aldus Karin Laglas, voorzitter van de directieraad van Ymere.

Want Ymere gaat door met bouwen. Het afgelopen jaar startte de bouw van nog eens 489 nieuwe sociale huurwoningen die in de loop van dit jaar in verschillende fasen worden opgeleverd. Ymere wil de komende periode gemiddeld 500 nieuwe sociale huurwoningen per jaar opleveren. Laglas: “Dat gaan woningzoekenden merken in de regio.” Wel houdt Ymere daarbij een slag om de arm. Externe factoren kunnen op de bouwplannen van invloed zijn, zoals de gevolgen van de coronacrisis, stikstof- en PFAS-problematiek. Ymere doet er met haar partners alles aan om die gevolgen te beperken.

Bevorderen doorstroming

Naast nieuwbouw kregen door verhuizingen in de bestaande voorraad 4.105 huishoudens een nieuwe woning. “Een deel van deze mutaties komt voort uit het feit dat wij huurders met een hoger inkomen verleiden te verhuizen naar een woning buiten de sociale voorraad”, legt Laglas van Ymere uit.  Daarmee komt hun sociale huurwoning beschikbaar voor een huishouden met een lager inkomen. “We versoepelen in 2020 onze inkomenseisen voor onze middeldure huurwoningen om zo makkelijker te kunnen doorstromen. Ook blijven we alert op woonfraude. Woningen komen zo beschikbaar voor wie ze zijn bestemd.”

Betaalbaar wonen

Ymere vindt de betaalbaarheid van een sociale huurwoning belangrijk. Laglas: “Dat borgden we door een beperkte huurverhoging en de inzet van woonlastenakkoorden. En dat blijven we doen. Samen met onze partners zoals huurdersorganisatie SHY en gemeenten”.

Operatie ‘Lood Eruit’

Voor huurders en Ymere kende 2019 ook een tegenslag toen beiden werden opgeschrikt door metingen dat er in sommige oude woningen in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord te veel looddeeltjes in het kraanwater zaten. Dat leidde tot veel zorgen en onrust bij bewoners. “We begrijpen en delen hun zorgen”, zegt Laglas. “Hoewel we de afgelopen jaren al veel loden leidingen hebben vervangen, focussen we ons nu op de laatste, niet altijd zichtbare restanten van dit soort waterleidingen. Dat is een grote operatie.”

Duurzaam thuis

In juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. Ymere draagt daaraan bij door bestaande, oudere woningen goed te isoleren, zonnepanelen te installeren en worden nieuwe energiezuinige woningen gebouwd. “Bijzonder is ook dat we het afgelopen jaar onze eerste bestaande woningen in Amsterdam loskoppelden van het aardgas in het kader van de energietransitie en hebben voorzien van stadswarmte”, aldus Laglas die vertelt dat er meer in de pijplijn zit. “Ook de eerste aardgasloze bestaande woningen in Haarlem zitten er aan te komen. Wel pleiten we nu voor een focus op “laaghangend fruit” en om iets meer tijd te nemen voor technologische oplossingen voor ingewikkelde opgaven in de binnensteden.”

Vooruitblik

Welke invloed de coronacrisis heeft op het investeringsprogramma van Ymere hangt nauw samen met wat dit betekent voor bouwers, gemeenten en andere relaties. Laglas: “Dat is nog onzeker. De huidige inschatting is dat dit voor Ymere niet zal leiden tot onoverkomelijke financiële problemen.”

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Kimwierde Almere
In 2019 leverde Ymere bijna 300 nieuwe sociale huurwoningen op. Kimwierde in Almere bestaat uit 40 sociale huur appartementen.
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuws-alert.

Aanmelden