4-9-2020  |  Persbericht

Ymere geraakt door onregelmatigheden bij co-maker Etro Vastgoedzorg

(Gepubliceerd op 4 september 2020, 16.03 uur) Woningcorporatie Ymere heeft bij interne controles ontdekt dat door haar co-maker Etro Vastgoedzorg uit Wormerveer factuurfraude is gepleegd. Twee Etro-medewerkers zijn op non-actief gesteld. Daarbij kregen ze hulp van een onderaannemer. De samenwerking met deze onderaannemer is verbroken. Bij de onregelmatigheden zijn géén medewerkers van Ymere betrokken.

 

Alle ten onrechte in rekening gebrachte kosten worden door Etro vergoed. Over de omvang van de factuurfraude doen Ymere en Etro Vastgoedzorg geen mededelingen. De fraude bestond uit het kunstmatig ophogen van facturen of in rekening brengen van niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden van woningen voor persoonlijk gewin door de twee betrokken Etro-medewerkers. Ze werkten daarbij samen met één onderaannemer.  

Woningonderhoud 
Etro Vastgoedzorg voert voor Ymere het dagelijkse onderhoud uit in de regio Haarlem en Haarlemmermeer. Het bouwbedrijf is één van de zogenoemde co-makers van de woningcorporatie. “Daarbij wordt onderling intensief samengewerkt, van elkaar geleerd, en krijgen en dragen co-makers veel verantwoordelijkheid bij het onderhoud van onze huurwoningen”, legt Jeroen Mennink, directeur vastgoedbeheer bij Ymere, uit. “Professionaliteit en vakmanschap zijn daarbij even belangrijk als een goede relatie en onderling vertrouwen. Van dat laatste is misbruik gemaakt door twee Etro-medewerkers en één onderaannemer.” 

Scherp op fraude 
De kwestie kwam volgens Mennink aan het licht bij interne controles door Ymere. “We zijn altijd scherp op fraude. Ik noem geen details, maar het viel een aantal van mijn collega’s op dat een aantal zaken niet klopten. Daarop zijn we een onderzoek gestart. Ons vermoeden bleek helaas juist.” 

Géén betrokkenheid medewerkers Ymere 
Uit eigen onderzoek van Ymere en het door Etro ingeschakelde externe onderzoeksbureau Hoffmann Bedrijfsrecherche blijkt dat er géén Ymere-medewerkers betrokken zijn bij de kwestie. Ook het management van Etro was niet op de hoogte. “Wel hebben we met hen de afgelopen periode pittige gesprekken gevoerd. Ze zijn net zo geschrokken als wij en zitten met de kwestie in hun maag”, zegt Mennink. 

Etro Vastgoedzorg vergoedt alle ten onrechte in rekening gebrachte kosten. De twee betrokken Etro-medewerkers zijn op non-actief gesteld in afwachting van verdere disciplinaire maatregelen. De relatie met de onderaannemer is verbroken. Alle kosten worden door Etro op hen verhaald. Er wordt aangifte gedaan bij de politie. Ymere houdt de samenwerking met Etro Vastgoedzorg de komende periode kritisch tegen het licht. Herstel van vertrouwen is daarbij belangrijk.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuws-alert.

Aanmelden