8-10-2020  |  Persbericht

Louise van Deth nieuw lid RvC Ymere

Louise van Deth (64) is sinds deze maand toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Ymere. Ze is voorgedragen door de ondernemingsraad.

 

Louise van Deth (64) is sinds deze maand toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Ymere. Ze is voorgedragen door de ondernemingsraad.

Van Deth heeft een groot sociaal hart en staat midden in de samenleving.  Ze was en is nauw betrokken bij diverse ideële instellingen en goede doelen. Ze begon haar carrière in het bankwezen. Daarna was ze adjunct-directeur van het Centraal Bureau Fondsenwerving, directeur van Stichting Natuur en Milieu en later van het Aidsfonds. Momenteel bekleedt ze diverse toezicht- en bestuursfuncties.

Van Deth, die zelf in Amsterdam woont, kent de uitdagingen waar woningcorporaties voor staan. Vooral in de metropoolregio Amsterdam waar Ymere actief is zijn die uitdagingen groot. Het aantal woningzoekenden met een bescheiden inkomen is er vele malen groter dan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

Nauw betrokken

Van Deth voelt zich dan ook nauw betrokken bij de doelstellingen van Ymere: ervoor zorgen dat ook mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen. Zelf woont ze sinds haar achttiende in Amsterdam en heeft de stad de afgelopen tientallen jaren zien veranderen.

“Ik vind het belangrijk dat in de hele regio waar Ymere actief is, er voor iedereen een plek is waar je fijn kunt wonen. Ongeacht inkomen of achtergrond. Dat leidt tot een gezonde en leefbare stad waar mensen met verschillende culturen, achtergronden en inkomens een plek vinden”, zegt Van Deth. “Ymere speelt daarin als woningcorporatie een belangrijke rol. Ik kijk ernaar uit om daaraan als lid van de RvC vanuit verschillende invalshoeken een bijdrage te kunnen leveren.”

 
Foto: Louise van Deth
Foto: Louise van Deth