A A A

Spelregels van de VvE

Veel VvE's hebben een huishoudelijk regelement. In dit huishoudelijk reglement staan afspraken over samenwonen in uw complex. Bij overlast van andere bewoners kunt u terecht bij het bestuur van uw VvE.

Wie bewaakt de zaken met betrekking tot rommel in en rond het complex, leefbaarheid en afspraken rondom het Huishoudelijk Reglement?

Het bestuur van de VvE is belast met zaken rondom leefbaarheid. Uiteraard zijn alle eigenaars gezamenlijk verantwoordelijk voor het leefbaar houden van het complex.

Ik heb overlast van mijn buren, wat kan/ moet ik doen?

Ongeacht of u woonachtig bent binnen een VvE is het raadzaam uw buren te laten weten dat u ergens overlast van ervaart. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u contact opnemen met de wijkagent.

Aangaande overlastzaken kan in enkele gevallen het bestuur van de VvE een rol spelen. Dit is afhankelijk van de aard van de overlast en de overeengekomen afspraken binnen uw VvE. In enkele gevallen kan er een boete namens de VvE opgelegd worden.

Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de schoonmaak. Wat kan ik doen?

Het afgesloten contract kunt u nalezen op Twinq. Als het schoonmaakbedrijf de contractuele afspraken niet nakomt, kunt u zich richten tot het bestuur van uw VvE of rechtstreeks tot het schoonmaakbedrijf

Bekijk informatie voor uw VvE

Log in bij Twinq

Mag ik mijn appartement verhuren?

U mag uw appartement niet verhuren voor korte tijd, bijvoorbeeld via airbnb. U mag uw appartement wel voor langere tijd verhuren. Lees meer over appartement verhuren in een VvE.

Wat zijn appartementsrechten?

Als u een appartement koopt, koopt u eigenlijk een deel van een appartementencomplex. Dit heet in juridische termen: appartementsrecht. Door het kopen van een appartement heeft u het exclusieve recht van gebruik van uw eigen appartement. Ook heeft u het recht op gebruik van de gemeenschappelijke onderdelen van het complex, zoals bijvoorbeeld trappenhuis, lift of binnentuin.

Wat betekent splitsing?

Als alle losse appartementen afzonderlijk ingeschreven staan bij het Kadaster, is het gebouw gesplitst. Door de splitsing kunnen de afzonderlijke appartementen verschillende eigenaren hebben. Hoe het gebouw is opgesplitst is vastgelegd in de splitsingsakte met een splitsingstekening.

Wat is een splitsingsakte?

De splitsingsakte bevat een omschrijving van het appartementencomplex en de afzonderlijke appartementsrechten. Ook staat er een splitsingstekening in, waarop de grenzen staan tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten.

In de splitsingsakte staat ook voor welk deel u moet bijdragen aan gezamenlijk onderhoud. Het bepaalt ook het stemgewicht per appartement.

De splitsingsakte is een deel van het splitsingsreglement. De akte wordt opgesteld door een notaris en is ingeschreven in het Kadaster. Daar kunt u de akte ook opvragen.

Wat is een splitsingsreglement?

Het splitsingsreglement vormt de statuten van de Vereniging van Eigenaren (VvE). In dit reglement staan de rechten en plichten voor de VvE en haar leden.

Hulp nodig?

Telefoon: 088 000 89 00
Contactformulier voor eigenaren
Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur