A A A

Appartement verhuren in een VvE

Steeds vaker wordt ons gevraagd of het is toegestaan om het appartement te verhuren. Om antwoord te geven op deze vraag is het van belang een onderscheid te maken tussen de verhuur voor korte- en lange periode.

Korte periode niet toegestaan

Het is niet toegestaan uw appartement voor een korte periode te verhuren. Denkt u hierbij onder andere aan de verhuur van het appartement via AirBNB of bijvoorbeeld Bed & Breakfast-activiteiten.

Op 10 september 2013 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat het niet is toegestaan om het appartement met als bestemming 'woning', tegen betaling in gebruik te geven voor korte periode. Het appartement krijgt bij deze vorm van verhuur een bedrijfsmatige exploitatie wat in strijd is met de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

Lange periode wel toegestaan

Het is wel toegestaan om uw appartement voor een lange periode te verhuren. U dient dit wel op een juiste wijze te melden bij uw VvE.

Wilt u uw appartement verhuren voor een lange periode, dan moet u dit in eerste instantie melden bij het bestuur van de VvE. Tevens moet u de huurder een gebruikersverklaring laten ondertekenen. Een ondertekend exemplaar van de gebruikersverklaring dient u vervolgens te versturen aan het bestuur. Met de ondertekening van de gebruikersverklaring verklaart de huurder kennis te hebben genomen van de geldende regels binnen de VvE.

Mocht u nog vragen hebben over de verhuur van uw appartement, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met uw accountmanager.

Iets anders

Hulp nodig?

Telefoon: 088 000 89 00
Contactformulier voor eigenaren
Open: maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur