Manager Stedelijke Vernieuwing

Wil jij graag leiding geven aan een afdeling met gedreven medewerkers die de schakel vormen tussen Ymere en onze huurders in renovatie-, verduurzamings- en sloop/nieuwbouwprojecten? Kan jij goed luisteren naar wat er speelt in je team en ze zelf in staat stellen hun werk optimaal uit te voeren? En wil je graag onderdeel zijn van een managementteam dat de koers bepaalt voor het vernieuwen van de woningportefeuille van Ymere? Dan drinken wij graag een kop koffie of thee met je!

Over de afdeling

Stedelijk Vernieuwing werkt aan passende huisvesting en commitment van onze huurders bij woningverbetering en complexe renovaties. Denk daarbij aan de verbetering van een enkel pand in de Amsterdamse binnenstad tot grootschalige renovaties van hele buurten, zoals de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord en Bavodorp in Haarlem. Onze projecten zijn vaak zeer ingrijpend voor de bewoners, kennen veel betrokken partijen met verschillende belangen en hebben daarnaast vaak een grote maatschappelijke impact. We werken aan commitment door goed te luisteren en écht te willen begrijpen wat belangrijk is voor de betrokkenen. Zo brengen we de belangen samen en streven we ernaar om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde toe te voegen. De manier van samenwerken op de afdeling is open, betrokken, behulpzaam en met een externe mindset. We steken energie in het vieren van behaalde resultaten en in het leren van en met elkaar. Stedelijke Vernieuwing is onderdeel van het proces Portefeuillevernieuwing met Klaartje Molthof als directeur.

Wat je gaat doen

De afdeling Stedelijke Vernieuwing zelf bestaat uit drie teams: de procesmanagers, de projectassistenten en de bewonersbegeleiders. Als manager ben je direct leidinggevende van de circa 12 procesmanagers en van twee teamleiders die de projectassistenten en de bewonersbegeleiders aansturen. Door jouw sturing kunnen de circa 40 medewerkers bij Stedelijke Vernieuwing de gewenste resultaten bereiken. Je verantwoordelijkheden zijn:

 • Zorgen voor een duidelijke projectenportefeuille (heldere opdracht en planning) voor de afdeling;
 • Organiseren van passende capaciteit (voldoende en kwalitatief goede mensen) voor de projectenportefeuille;
 • Mede opstellen van het jaarplan van Portefeuillevernieuwing en doorvertalen daarvan naar je eigen afdeling met concrete jaardoelen conform de OGSM methodiek;
 • Realiseren van Portefeuillevernieuwing-brede resultaten;
 • Sturen op en periodiek rapporteren over de voortgang van de jaardoelen;
 • Uitvoeren van de personeelscyclus (start- functionering- en beoordelingsgesprekken);
 • Uitdragen van de strategische koers en doelstellingen van Ymere en doorvertalen daarvan naar je eigen afdeling in houding, gedrag en resultaten;

Onderhouden van de relatie met belangrijke partners zoals onze huurdersorganisaties.

“De sleutel om onze huurders mee te krijgen tijdens ingrijpende veranderingen aan hun woning, ligt in het écht kennen en begrijpen van hun wensen en zorgen.” – (Walter Louman, huidige Manager Stedelijke Vernieuwing)

Wat neem je mee

 • HBO/WO werk- en denkniveau. Affiniteit met en kennis van de volkshuisvesting, de doelgroep en het vakgebied (begeleiden van ingrijpende veranderprocessen voor huurders);
 • Leidinggevende-en managementkwaliteiten die aansluiten op de visie van Ymere, zoals het versterken van zelfregie en sturing binnen het team en bij individuele medewerkers;
 • Inspirerend leiderschap waarbij je de strategie van Ymere weet te vertalen naar de bijdragen van de afdeling Stedelijke Vernieuwing.
 • Resultaatgerichtheid zonder daarbij de verbinding met de ander te verliezen;
 • Herkennen van krachtenvelden, maatschappelijke sensitiviteit en een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Goed kunnen luisteren en open staan voor de behoeften van de ander, zonder er een oordeel over te hebben;
 • Innovatieve oplossingen stimuleren door op een slimme manier verbanden te leggen tussen (maatschappelijke) ontwikkelingen en kansen/mogelijkheden om de bedrijfsvoering en processen binnen Ymere te professionaliseren. Dit in samenhang en samenwerking met collega’s en externe stakeholders. Met bijzondere aandacht voor het verbeteren van bewonersparticipatie en betrokkenheid.
 • Kwaliteiten in anderen herkennen en die zo goed mogelijkheid tot hun recht laten komen.

Wat wij bieden

Ymere is een organisatie die een gezonde balans tussen werk en privé hoog in het vaandel heeft staan en waar veel ruimte is voor nieuwe ideeën en het toepassen van alternatieve werkvormen. De organisatie geeft ruimte voor persoonlijke groei en professionele ontwikkeling.

 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring en opleiding, maximaal € 7.173,- bruto per maand (schaal M CAO Woondiensten) exclusief vakantietoeslag op basis van 36 uur per week;
 • Een zeer afwisselende functie in een enthousiast team, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Een jaarlijks opleidingsbudget dat je kunt inzetten voor trainingen of zelfs een extra studie. Veel collega’s groeien door naar diverse andere functies binnen de afdeling of organisatie;
 • Een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder mogelijkheid tot deelname aan collectieve zorgverzekering.

Sollicitatieprocedure

Een Pre-employment screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Gezien de vakantieperiode worden de sollicitatiegesprekken niet voor eind augustus / begin september ingepland.

De vacature wordt zowel intern als extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met:

Contactpersoon

tot 4 augustus kun je bellen met de huidige manager Stedelijke Vernieuwing Walter Louman op 06 – 1144 9599
en
vanaf 15 augustus met directeur Portefeuillevernieuwing Klaartje Molthof op telefoonnummer 06 – 2251 0763.