tekstgrootte
contact sitemap home

Gemeente Hillegom, AM en Ymere willen woningbouw realiseren op Ringvaart-terrein

17-3-2010

De gemeente Hillegom en De Ringvaart Hillegom CV, een samenwerking tussen woningcorporatie Ymere en projectontwikkelaar AM willen het terrein van de voormalige betonfabriek De Ringvaart in Hillegom transformeren tot een woongebied.


De gemeente Hillegom en De Ringvaart Hillegom CV, een samenwerking tussen woningcorporatie Ymere en projectontwikkelaar AM willen het terrein van de voormalige betonfabriek De Ringvaart in Hillegom transformeren tot een woongebied. Hiervoor tekenen zij op maandag 15 maart 2010 een intentieverklaring.

De intentieverklaring wordt namens de gemeente getekend door wethouder Ruimtelijke Ordening Jan Weijers. Namens de Ringvaart Hillegom CV tekenen de heren J. Baas, directeur Ymere Ontwikkeling, en de heer G.F. Bolk, Regiodirecteur AM. In de intentieovereenkomst geven de partijen aan dat zij samenwerken aan de totstandkoming van een ontwikkelingsovereenkomst voor woningbouw op het Ringvaartterrein.

Dorps woongebied

De gemeente Hillegom heeft het Ringvaartterrein aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Ringvaart CV is de eigenaar van het gebied en wil hier eengezinswoningen, appartementen en sociale huurwoningen (te beheren door Ymere) ontwikkelen. Het gebied krijgt een uitgesproken dorps karakter, passend bij de identiteit van Hillegom. In het gebied wordt tevens ruimte ingericht voor commercieel vastgoed.Planning

De verwachting is dat eind 2010 de bestemmingsplanprocedure zal worden aangevangen. Doelstelling is in 2012 te starten met de realisatie.