Huurdersorganisaties

Wij vinden het contact met huurders belangrijk. Er zijn zes lokale huurdersorganisaties. Elke huurdersorganisatie vertegenwoordigt een aantal bewonerscommissies. De bewonerscommissies overleggen met Ymere over zaken op complexniveau, maar ook over prettig wonen in hun complex of buurt.
De huurdersorganisaties overleggen een aantal keren per jaar met de regiomanagers van Ymere over bijvoorbeeld onderhoudsplannen en verkoop- en renovatieplannen.

Wilt u meer informatie over de huurdersorganisaties of wilt u meepraten over uw buurt in een bewonerscommissie? Neem dan contact op met de huurdersorganisatie in uw buurt.

Bewonerscommissies

Huurdersvereniging Almere
Clingendaellaan 273
1333 WK Almere
036 533 87 59
helpdesk@hva-ymere.nl
www.hva-ymere.nl  

Huurders Ymere Amsterdam 
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 RC Amsterdam
020 625 80 46
info@hya.nl
www.hya.nl

Huurdersvereniging de Waakvlam
Freddie Oversteegenstraat 311
2033 MV Haarlem
023 540 90 41
info@dewaakvlam.nl 
www.dewaakvlam.nl  

Vereniging Huurders Haarlemmermeer
Wormerstraat 29
2131 AX Hoofddorp
023 562 62 76
info@vhh2000.nl
www.vhh2000.nl  

Huurdersvereniging Wonen met Maatwerk (Weesp)
Postbus 5046
1380 GA Weesp
secretaris@hv-wmm.nl
www.hv-wmm.nl  

Huurdersvereniging De Vechtstroom
Postbus 189
1380 AD Weesp
secretaris@devechtstroom.nl
www.devechtstroom.nl  

Stichting !Woon 
Nieuwezijds Voorburgwal 32
1012 RZ Amsterdam
020 5230 100
www.wooninfo.nl  

Samenwerking tussen de huurdersorganisaties en Ymere: SHY

De vijf lokale huurdersorganisaties werken samen in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY).  In het SHY-bestuur zitten één of twee bestuurders van elke lokale huurdersorganisatie. De SHY is de gesprekspartner van het Directieteamvan Ymere. Samen bespreken zij onderwerpen wanneer die alle huurders van Ymere aangaan. zoals huurbeleid, huurverhoging, jaarplannen en beleidsplannen. 

Neem eens een kijkje op www.huurdersYmere.nl.

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 TC Amsterdam
020 625 80 46
p.mars@wooninfo.nl
www.huurdersYmere.nl

Logo Shy Met Slogan