Huurdersorganisaties

Wij vinden het contact met huurders belangrijk. Er zijn zeven lokale huurdersorganisaties. Elke huurdersorganisatie vertegenwoordigt een aantal bewonerscommissies. De bewonerscommissies overleggen met Ymere over zaken op complexniveau, maar ook over prettig wonen in hun complex of buurt.
De huurdersorganisaties overleggen een aantal keren per jaar met de regiomanagers van Ymere over bijvoorbeeld onderhoudsplannen en verkoop- en renovatieplannen.

Wilt u meer over de huurdersorganisaties of wilt u meepraten over uw buurt in een bewonerscommissie? Neem dan contact op met de huurdersorganisatie in uw buurt.

Bewonerscommissies

Huurdersvereniging Almere
Clingendaellaan 273
1333 WK Almere
036 533 87 59
helpdesk@hva-ymere.nl
www.hva-ymere.nl  

Huurders Ymere Amsterdam 
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 RC Amsterdam
020 625 80 46
info@hya.nl
www.hya.nl

Huurdersvereniging de Waakvlam
Freddie Oversteegenstraat 311
2033 MV Haarlem
023 540 90 41
info@dewaakvlam.nl 
www.dewaakvlam.nl  

Vereniging Huurders Haarlemmermeer
Wormerstraat 29
2131 AX Hoofddorp
023 562 62 76
info@vhh2000.nl
www.vhh2000.nl  

Huurdersvereniging Wonen met Maatwerk (Weesp)
Postbus 5046
1380 GA Weesp
secretaris@hv-wmm.nl
www.hv-wmm.nl  

Samenwerking tussen de organisaties

De zeven lokale huurdersorganisaties werken samen in Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). Het bestuur van SHY overlegt een aantal keren per jaar met de Directieraad van Ymere over zaken als huurbeleid, huurverhoging, jaarplannen en beleidsplannen.

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere
Nieuwezijds Voorburgwal 21-1
1012 TC Amsterdam
020 625 80 46
p.mars@wooninfo.nl