Klachten over Ymere

Uw klacht is belangrijk voor ons. Wij bieden graag een goede dienstverlening en willen van onze fouten leren. 

Een klacht indienen over Ymere

Heeft u een klacht over uw woning, bedrijfsruimte, parkeer- of bergruimte? Bijvoorbeeld als uw dak lekt of het riool verstopt is. Ga dan naar Reparaties en onderhoud

Ervaart u overlast van uw buren? Bijvoorbeeld als de buren lawaai maken of hun afval op de trap zetten. Kijk dan op Overlast van de buren

Naast online kunt u uw klacht ook op de volgende manieren indienen:

Een klacht is voor ons: als u niet tevreden bent over het handelen van Ymere. Zo kan het dat wij u niet netjes behandelen, dat we niet volgens afspraak terugbellen of dat u het niet eens bent met ons beleid.

Na het indienen van uw klacht

Een medewerker van de afdeling Klachten en procesverbetering neemt contact met u op. U kunt dan precies vertellen wat er is gebeurd. Deze medewerker wordt uw aanspreekpunt over de klacht. De termijn is als volgt:

  • Binnen 2 werkdagen: een medewerker neemt contact met u op.
  • Binnen 5 werkdagen: u krijgt een inhoudelijke reactie en u hoort hoe het nu verder gaat
  • We proberen om binnen 7 weken met u tot een oplossing te komen.

U komt er niet uit met Ymere

Komen wij er samen niet uit dan kunt u naar de Geschillencommissie of naar de Huurcommissie. De Huurcommissie gaat bijvoorbeeld over de huurprijs, de servicekosten, huurverhoging en onderhoud. U kunt ook een rechtszaak beginnen maar dit is vaak duur en kost veel tijd. Vraag dus eerst advies, bijvoorbeeld van een rechtswinkel of juridisch loket.

Volmacht (toestemming)

Als iemand anders voor u uw zaken regelt of een klacht voor u indient, moet u dat altijd regelen met een volmacht. Op de volmacht staat aan wie u toestemming geeft om uw zaken te regelen. Deze persoon is dan uw waarnemer. U en uw waarnemer moeten allebei het volmacht-formulier [pdf] ondertekenen.

Het ingevulde formulier stuurt u naar huurprijs@ymere.nl of per post naar Ymere, Afdeling Huurprijs, Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam.