Klachten over Ymere

Als u vindt dat Ymere u niet netjes behandeld heeft, kunt u een klacht indienen.

  • Ga naar Reparaties en onderhoud als er iets stuk is dat gerepareerd moet worden
  • Ga naar Overlast van de buren als u problemen heeft met uw buren, bijvoorbeeld over lawaai 
  • Neem contact op met uw wijkbeheerder als u overlast in de buurt heeft of als u iets wilt melden over de gemeenschappelijke ruimte, bijvoorbeeld afval in de hal

Een klacht indienen over de dienstverlening van Ymere

Een klacht is voor ons: als u niet tevreden bent over het handelen van Ymere. Zo kan het dat wij u niet netjes behandelen, dat we niet volgens afspraak terugbellen of dat u het niet eens bent met ons beleid

U kunt u uw klacht op de volgende manieren indienen:

Na het indienen van uw klacht

Een medewerker van de afdeling Klachten en procesverbetering kijkt eerst of u de klacht eerder heeft gemeld. Heeft u de klacht nog niet eerder gemeld, dan stuurt de medewerker de klacht direct door naar de verantwoordelijke afdeling. Deze afdeling krijgt dan eerst de mogelijkheid om de klacht met u op te lossen.

In het geval dat u de klacht eerder heeft gemeld, dan neemt een medewerker van de afdeling Klachten en procesverbetering contact met u op. U kunt dan precies vertellen wat er is gebeurd. Deze medewerker wordt uw aanspreekpunt over de klacht. De termijn is als volgt:

  • Binnen 5 werkdagen: u krijgt een inhoudelijke reactie en u hoort hoe het nu verder gaat
  • We proberen om binnen 7 weken met u tot een oplossing te komen

U komt er niet uit met Ymere

Komen wij er samen niet uit dan kunt u naar de Geschillencommissie of naar de Huurcommissie. De Huurcommissie gaat bijvoorbeeld over de huurprijs, de servicekosten, huurverhoging en onderhoud. U kunt ook een rechtszaak beginnen maar dit is vaak duur en kost veel tijd. Vraag dus eerst advies, bijvoorbeeld van een rechtswinkel of juridisch loket.

Volmacht (toestemming)

Als iemand anders voor u uw zaken regelt of een klacht voor u indient, moet u dat altijd regelen met een volmacht. Op de volmacht staat aan wie u toestemming geeft om uw zaken te regelen. Deze persoon is dan uw waarnemer. U en uw waarnemer moeten allebei het volmacht-formulier (pdf) ondertekenen.

Het ingevulde formulier stuurt u digitaal naar ons toe. Het kan ook per post naar Ymere, Afdeling Huurprijs, Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam.