Ik zoek een woning

Uw sociale huurwoning vindt u op de aanbodsite van de gemeente waar u wilt wonen. Daar staat al het sociale huur-aanbod in de gemeente, ook van andere corporaties. Inschrijven doet u op de aanbodsites.

Ymere heeft ook beperkt aanbod van vrijesectorwoningen, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. Meer hierover staat onderaan deze pagina.

Ik huur

Nieuwe werkwijze sociale huurwoning zoeken

Met ingang van 16 januari 2023 verandert het zoeken naar een sociale huurwoning. Op www.socialehuurwoningzoeken.nl leest u wat de veranderingen zijn. Iedereen die staat ingeschreven bij WoningNet Stadsregio Amsterdam of Woonmatch Waterland krijgt met deze nieuwe werkwijze te maken. 

181129 YMERE DAG 1 1063

Verhuiswijzer: Voordeel als u verhuist

Als u wilt verhuizen naar een beter passende woning, kijk dan eens naar de Verhuiswijzer van Ymere. Hierin staat welke speciale verhuisregelingen voor u gelden.

Ontdek uw voordeel