Persvoorlichting

De communicatie-afdeling van Ymere is bereikbaar via communicatie@ymere.nl.

Voor persvragen kunt u contact opnemen met woordvoerder Coen Springelkamp, via 06 27 04 42 10 en c.springelkamp@ymere.nl.

Bij calamiteiten is er buiten kantoortijd en in het weekeinde altijd een woordvoerder bereikbaar via het piketnummer: 06 11 87 63 16.

Filmverzoeken

Onze woningen en kantoorpanden worden graag gebruikt als foto- of filmlocatie. Ymere is zeer terughoudend in het honoreren van verzoeken. Opnames zijn arbeidsintensief en kosten tijd aan onderzoek, voorbereiding en begeleiding. Tijd die we nodig hebben om onze klanten te helpen en onze woningen te beheren. Uitzonderingen maken we voor producties die gaan over ons bezit en de volkshuisvesting in het algemeen.

Verzoeken ontvangen we graag minimaal 15 werkdagen voor de opnamedag. Op deze manier is er voldoende tijd om de aanvraag inhoudelijk te beoordelen en eventuele begeleiding te regelen. Stuur uw verzoek naar communicatie@ymere.nl

 

Vlag Ymere