Persvoorlichting

Persvoorlichting is alleen bereikbaar voor journalisten. 
Woordvoerder Coen Springelkamp, via 06 27 04 42 10 en c.springelkamp@ymere.nl.

Bij calamiteiten buiten kantoortijd en in het weekeinde is er altijd een woordvoerder bereikbaar via het piketnummer: 06 11 87 63 16.

Huurt u bij Ymere en heeft u een vraag of reparatieverzoek? Wij helpen u graag verder, bijvoorbeeld via MijnYmere.

Filmverzoeken

Onze woningen en kantoorpanden worden graag gebruikt als foto- of filmlocatie. Ymere is zeer terughoudend in het honoreren van verzoeken. Opnames zijn arbeidsintensief en kosten tijd aan onderzoek, voorbereiding en begeleiding. Tijd die we nodig hebben om onze huurders te helpen en onze woningen te beheren. Uitzonderingen maken we voor producties die gaan over ons bezit en de volkshuisvesting in het algemeen.

Verzoeken ontvangen we graag minimaal 15 werkdagen voor de opnamedag. Op deze manier is er voldoende tijd om de aanvraag inhoudelijk te beoordelen en eventuele begeleiding te regelen. 

 

Vlag Ymere0 (1)