Algemene voorwaarden bedrijfsruimten

De algemene voorwaarden gelden voor alle bedrijfsruimten van Ymere. Bij sommige ruimtes gelden nog extra voorwaarden. Die staan in uw contract.

Huurovereenkomst

De verhuur vindt plaats op basis van een huurovereenkomst naar ROZ-model, aangevuld met enkele specifieke clausules van Ymere. Op verzoek sturen wij u een concept toe.

Meer dan 90% btw-belaste omzet 

U bent als huurder verplicht voor meer dan 90% met btw belaste prestaties te verrichten in de ruimte. Voor bedrijven of organisaties die hieraan niet (kunnen) voldoen, geldt een nader te bepalen btw-compensatieopslag.

Kredietwaardigheidstoets

Voordat we een contract met u afsluiten, laten wij een kredietwaardigheidstoets doen.

Waarborgsom of bankgarantie verplicht

Als u gaat huren bij Ymere vragen wij u een waarborgsom te storten ter grootte van minimaal 3 maanden bruto huur. U ontvangt over de gestorte waarborgsom geen rente en er vindt geen tussentijdse uitkering plaats. In plaats van een waarborgsom kunt u ook kiezen voor een bankgarantie, verstrekt door een erkende Nederlandse bank.

Eenmalige contractkosten

De contractkosten bedragen éénmalig 4% van de jaarhuur (exclusief btw), met een minimum van € 180, -.

Huurbetaling

U betaalt de huur maandelijks vooruit met een automatische incasso.

De 1e verhuurnota bestaat uit: waarborgsom , 1e maand lopende huur en contractkosten. Het bedrag van de 1e verhuurnota dient overgemaakt te worden naar Ymere voordat het huurcontract ingaat en wordt ondertekend en de sleuteloverdracht plaatsvindt. Indien u kiest voor een bankgarantie, dient u deze vóór de sleuteloverdracht aan Ymere te overhandigen.

Oplevering in overleg

De datum van oplevering wordt in overleg met u en een eventueel zittende huurder bepaald. Bij leegstand kan er zo snel mogelijk worden opgeleverd.

Uitstraling

Ymere hecht veel waarden aan een neutrale en verzorgde uitstraling van het bedrijfspand. In het huurcontract staat vermeld dat de huurder verplicht is de uitstraling van het pand conform huurcontract te houden.