Indeplaatsstelling

U kunt indeplaatsstelling aanvragen wanneer u uw bedrijf of huurovereenkomst van uw bedrijfsruimte door iemand anders over wil laten nemen. Voorwaarde is wel dat u geen betalingsachterstand heeft bij Ymere.

Indeplaatsstelling aanvragen

Hoe werkt indeplaatsstelling?

 1. U vult samen met de kandidaat huurder onderstaand formulier in. Dit formulier moet u beiden ondertekenen.
 2. U geeft aan waarvoor de kandidaat huurder de ruimte wil gaan gebruiken, bv kledingwinkel.
 3. U verzamelt de gevraagde documenten (zie ‘Documenten’)
 4. Ymere controleert het formulier en de documenten
 5. Ymere kijkt of het nieuwe gebruik in overeenstemming is met de bestemming volgens het bestemmingsplan. Ook moet het gebruik aansluiten bij de ideeën van Ymere over het pand.
 6. Tevens kijkt Ymere of de huurprijs van het betreffende pand nog marktconform is. Dit is niet hetzelfde als een jaarlijks geïndexeerde huurprijs. Eventueel wordt de huurprijs aangepast.
 7. Ymere kijkt ook of er een nieuw huurcontract met de nieuwe huurder zal worden afgesloten. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval als het huidige contract ouder is dan 10 jaar of als het gebruik van het pand wijzigt.
 8. Ymere heeft een kennismakingsgesprek met de kandidaat huurder.
 9. Ymere geeft aan wel of niet akkoord te gaan met de indeplaatsstelling / voordracht. Dit wordt doorgegeven aan de huidige huurder.
 10. Als de indeplaatsstelling / voordracht akkoord is, wordt een afspraak ingepland met u en de nieuwe huurder. We ondertekenen dan het nieuwe huurcontract of de allonge (= aanvulling op het bestaande huurcontract).
 11. De nieuwe huurder maakt voor het ondertekenen van het huurcontract het volgende bedrag over:
  - Administratiekosten à € 500,00 exclusief btw
  - Eerste maand (eventueel aangepaste) bruto huur, inclusief servicekosten.
  - Waarborgsom van 3 x de (eventueel aangepaste) bruto maandhuur
 12. Na betaling gaat het huurcontract per de 1e dag van de volgende maand over naar de nieuwe huurder

Belangrijke informatie vooraf

 • Zolang Ymere nog niet akkoord is gegaan met de indeplaatsstelling / voordracht, is het belangrijk dat u nog geen onderlinge afspraken maakt of betalingen doet. De overname kan door Ymere worden geweigerd.
  De huidige huurder blijft aansprakelijk voor het pand, de huurbetalingen en andere afspraken zoals vermeld in uw huurcontract.
 • Verzoeken voor wijzigingen in het verleden worden niet doorgevoerd.
 • Houdt u er rekening mee dat het gehele proces minimaal een maand duurt.
 • Het contact over de indeplaatsstelling loopt tussen Ymere en de huidige huurder.
 • Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ymere via bedrijfsruimte@ymere.nl