Verduurzamen VvE

Wonen in een energiezuinig en goed onderhouden huis wil iedereen. Want dat betekent een hoger wooncomfort en een besparing op je energiekosten. Daarom onderzoekt het VvE-bestuur samen met mede-eigenaar Ymere hoe we het woongebouw kunnen verduurzamen. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende stappen.

Stap 1: het energieadviesrapport

Uw VvE wil onderzoeken welke mogelijkheden tot verduurzaming er zijn, wat dit gaat kosten en wat het mogelijk oplevert aan energiebesparing. De beste manier om dit inzichtelijk te krijgen is het laten maken van een energieadviesrapport (EAR). Dit rapport geeft een compleet beeld van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen van het wooncomplex.

Onze partners

INNAX

PVM

Stap 2: Inspectie gebouw en uw wensen

Verduurzamen kan ingewikkeld zijn, daarom doen we goed onderzoek. Dat onderzoek gebeurt door middel van fysieke inspecties van INNAX of PVM in het gebouw en in de woning. Daarnaast ontvangen alle bewoners een enquête waarin aangegeven kan worden wat het belangrijkste is met betrekking tot verduurzaming. 

Stap 3: We bespreken het energieadviesrapport

Het energieadviesrapport wordt besproken met het bestuur, de duurzaamheidscommissie (als deze er is) en Ymere. Is het rapport duidelijk, voldoet het aan de verwachtingen en zijn de uitkomsten bruikbaar? Voorzichtig worden er dan wat richtingen verkent en besproken welke scenario’s mogelijk het best passen bij de VvE. Samen wordt alvast gekeken welke scenario haalbaar is en hoe dit mogelijk gefinancierd kan worden.

Geen brief meer? Geen zorgen, klik hieronder voor de bewoners enquête. 

Tip: Weet u uw vve nummer niet, vraag het aan uw buren!

Enquête verduurzaming VvE

Wartmteverlies
Verduurzamingsmaatregelen die mogelijk zijn in een woongebouw

Stap 4: informatieavond(en)

Een belangrijk, maar vooral ook leuk moment, de informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst nemen wij het verduurzamingsproces in detail door. We geven aan welk scenario of scenario’s door het bestuur en de mogelijke duurzaamheidscommissie de voorkeur heeft. Het is een mooi moment om met elkaar te bespreken welke scenario’s interessant zijn. Ook zijn er diverse partijen aanwezig die ons kunnen helpen. Experts die van a tot z, van adviesrapport tot realisatie, betrokken zijn bij het hele proces.

Stap 5: Het meest passende scenario uitkiezen

Het VvE-bestuur, de mogelijke duurzaamheidscommissie en mede-eigenaar Ymere bespreken nogmaals de mogelijkheden en kiezen voor het meest passende scenario. Dit scenario wordt verder uitgewerkt en voorbereid om tijdens de ALV in stemming te brengen. In de ALV bespreken we dan welke werkzaamheden er uitgevoerd gaan worden, wat het kost, oplevert en hoe de opgave gefinancierd kan worden.

Stap 6: de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op de ALV wordt gevraagd akkoord te geven om het gekozen scenario verder uit te werken en de verduurzamingsplannen voor te bereiden. Want om een goed en volledig beeld te hebben moet er eerst vooronderzoek worden gedaan. Er wordt in deze ALV besloten welke aannemer het vooronderzoek mag doen, of we gaan werken met een bouwteam en binnen welk budget. Ook wordt er akkoord gegeven om de financieringsmogelijkheden verder uit te werken, denk bijvoorbeeld aan een lening via het nationaal Warmtefonds.

Stap 7: Financiering

Als het scenario is uitgewerkt moet er worden gekeken naar de financieringsmogelijkheden. Wanneer er voldoende is gespaard of gespaard kan worden is deze stap minder ingewikkeld. Mocht er beroep gedaan moeten worden op een lening vraagt dit veel inspanning. Deze stap richt zich geheel op het aanvragen van een lening en subsidies. Het bestuur, de duurzaamheidscommissie en mede-eigenaar Ymere trekken hier samen in op.

Stap 8: Aan de slag!

De allerlaatste stap is een ALV. In deze laatste ALV wordt gestemd welke werkzaamheden, wanneer, voor welk bedrag en door wie gaan worden uitgevoerd. Verder moet er definitief akkoord worden gegeven op het duurzaam meerjarenonderhoudsbegroting (DMJOP) en de financieringsvorm. Dit is de laatste stap voor de daadwerkelijke realisatie!

Let op: Deze pagina vullen we steeds weer aan met nieuwe informatie.

Vve Verduurzamen Ymere