Gegevens aanleveren

Heeft u de sociale huurwoning, die wij u hebben aangeboden, geaccepteerd? Dan moet u de eerste volgende werkdag na de bezichtiging vóór 12.00 uur uw gegevens bij ons inleveren.

Sociale huurwoning gegevens aanleveren

Als al uw gegevens in orde zijn, kunnen we het huurcontract tekenen.

Eisen aan de documenten:

  • Ieder document in een kleuren kopie aan te leveren
  • Ieder document in een apart bestand aan te leveren
  • Alle documenten in pdf aan te leveren, geen foto’s
  • Uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken op alle documenten, behalve op de kopie van uw ID-bewijs en kopie paspoort. Daar gebruikt Ymere uw BSN voor een eenmalige controle van uw identiteit. Daarna vernietigen we de kopie direct
  • Maximaal 24 MB aan documenten te uploaden

De lijst met alle documenten om in te leveren staat op een aparte pagina.

Privacy

We gaan netjes om met uw gegevens. Lees meer in onze privacyverklaring.

Na de controle

Als alle gegevens gecontroleerd zijn en we de woning officieel kunnen toewijzen, dan nodigen we u uit om de huurovereenkomst te tekenen. Gefeliciteerd, u heeft een nieuwe woning! Lees hoe het nu verder gaat bij Nieuwe woning huren.

Zien we bij de controle dat er nog iets mist, dan vragen wij u om uw documenten aan te vullen.

Woningtoewijzing moet eerlijk verlopen, vindt Ymere. Wij willen onze woningen verhuren aan mensen die er recht op hebben. Daarom controleren we uw gegevens bij WoningNet of Woonservice. We controleren ook de documenten die u inlevert. Als wij zien dat u vervalste papieren gebruikt, dan heeft u geen recht op de woning. De woningaanbieding vervalt dan en en wij doen aangifte bij de politie.

Huurt u al van ons en merken we achteraf dat uw documenten vals zijn, dan starten wij een juridische procedure en raakt u de woning kwijt. De woning komt dan vrij voor iemand die er wel recht op heeft.