Welke gegevens moet ik aanleveren?

De lijst van documenten die u moet inleveren voor een sociale huurwoning. Voor alle volwassenen die met u mee verhuizen, moet u documenten inleveren. Alleen voor inwonende kinderen is dat niet nodig. Pas als uw documenten compleet zijn ingeleverd gaan wij uw dossier beoordelen.

Let op: Lever alles aan als kleurenkopie!

 • Kopie van uw identiteitsbewijs
  Heeft u een Nederlands paspoort, dan hoeft u geen kopie in te leveren.

  • Lever van een buitenlands identiteitsbewijs een duidelijke kopie aan van de voor- en achterkant van het paspoort of de ID-kaart. Let op: Een rijbewijs is niet geldig.¬†
  • Heeft u een nationaliteit van een land buiten de EU of EER? Lever dan ook een kopie van uw geldige verblijfsdocument
  • Deze gegevens aanleveren van alle volwassenen, behalve inwonende kinderen

  Maak op uw documenten uw BSN (Burgerservicenummer) onleesbaar. Op uw identiteitsbewijs vragen wij u ook uw pasfoto en de cijferreeks onderaan  onleesbaar te maken.
 • Inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst over het jaar 2021 en 2022 (geldt niet bij studentenwoningen)
  • Dit kunt u direct opvragen door in te loggen met uw DigiD op de website van de belastingdienst: mijn.belastingdienst.nl
   In het menu klikt u vervolgens op mijn gegevens en daar treft u: Inkomensverklaring en geregistreerd inkomen.
  • U kunt bellen met de BelastingTelefoon 0800 05 43 (gratis)
  • Let op: dit kan 5 werkdagen duren, vraag hem dus ruim op tijd aan
  • Deze gegevens aanleveren van alle volwassenen, behalve inwonende kinderen

 • Uw actueel inkomen van de laatste drie maanden
  (geldt niet bij studentenwoningen)
  • Loonstroken van de laatste drie maanden of
  • Uitkeringspecificaties van de laatste drie maanden of
  • AOW van de laatste drie maanden en een pensioenoverzicht van www.mijnpensioenoverzicht.nl
  • Let op: Ymere accepteert geen bankafschriften
  • Deze gegevens aanleveren van alle volwassenen, behalve inwonende kinderen

 • Jaaropgave van het voorgaande jaar

 • Uw historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen van uw gemeente
  • Let op: u heeft geen uittreksel nodig als u verhuist vanuit Almere, Amsterdam, Haarlem of Weesp. Heeft u geheimhouding bij de gemeente, dan moet u wel een uittreksel inleveren.
  • Let op: het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden
  • Uw historische adressen moeten zichtbaar zijn op het uittreksel en
  • Uw burgerlijke staat moet zichtbaar zijn op het uittreksel en
  • Uw huishoudsamenstelling inclusief eventuele inwonende kinderen moeten zichtbaar zijn op het uittreksel
  • Deze gegevens aanleveren van alle volwassenen, de inwonende kinderen moeten wel op het uittreksel staan
  • Als u met een partner samenwoont of getrouwd bent, moet hij of zij ook een historisch uittreksel inleveren

 • Een verklaring kandidaat deel 1
  • Deze vult u altijd in. Op dit formulier verklaart u uw huidige woonsituatie en wie er met u zullen meeverhuizen
   Download Verklaring kandidaat en Verhuurderverklaring
  • Let op: de verklaring kandidaat deel 1 moet u altijd ondertekenen
  • Let op: als er iemand met u mee verhuist die nu niet bij u woont, dan hebben wij ook van deze meeverhuizende volwassen persoon de verklaring kandidaat deel 1 nodig

 • Een verhuurdersverklaring deel 2
  • Deze dient te worden ingevuld door uw (particuliere) verhuurder. Op dit formulier vermeldt uw huidige verhuurder informatie over uw woon-en betalingsgedrag van de afgelopen twee jaar.
  • Let op: de verhuurdersverklaring is maximaal 3 maanden oud
  • Let op: huurt u al bij Ymere? Dan hoeft u formulier niet in de vullen.
   Wel dient u de Verklaring kandidaat deel 1 in te vullen en te ondertekenen.
  • Let op: als er iemand met u mee verhuist die nu niet bij u woont, en deze huurt een woning dan hebben wij ook van deze meeverhuizende volwassen persoon een verhuurdersverklaring nodig ingevuld door de huidige (particuliere) verhuurder.