Vrijesectorhuur

De grens voor vrije sector huurwoningen is een huurprijs vanaf € 720,42 (prijspeil 2019) op het moment van tekenen van de huurovereenkomst.

Om te reageren heeft u een account nodig op onze aanbodsite. U betaalt geen inschrijfkosten en er is geen wachtlijst zoals bij sociale huurwoningen. 

 

Bij Ymere hebben de meeste vrije sector woningen een eerste huurprijs vanaf € 765. U kunt een vrije sector huurwoning huren met een jaarinkomen vanaf € 36.720 (prijspeil 2019). U moet minstens 48 keer de netto huur per maand, bruto per jaar verdienen.

We kijken hierbij naar uw bruto jaarloon, vakantiegeld en een 13e maand tellen ook mee. Lees meer over de Toewijzingseisen vrije sector huur.

Voorrang

Huurders die een sociale huurwoning leeg achterlaten in de stadsregio Amsterdam krijgen voorrang op een vrije sector huurwoning. Een deel van ons aanbod verhuren we met voorrang aan mensen met een middeninkomen. Lees meer over Voorrang op een woning.