Gegevens verhuur vrijesectorhuurwoning

U bent bij een bezichtiging geweest van een vrijesectorwoning van Ymere. Wilt u de woning gaan huren? Deze documenten moet u uploaden.

Let op: maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar op alle documenten, behalve op de kopie van uw ID-bewijs. Daar gebruiken wij uw BSN voor een eenmalige controle van uw identiteit. Daarna vernietigen we de kopie direct.

Deze gegevens moet u inleveren

Paspoort of ID-kaart

 • Een duidelijke, geldige kopie van de voor- en achterkant.
  Let op: Een rijbewijs is niet geldig
 • Heeft u een nationaliteit van een land buiten de EU of EER? Lever dan ook een kopie van uw geldige verblijfsdocument
 • Graag aanleveren van alle volwassenen behalve kinderen

Uw historisch uittreksel uit de Basis Registratie Personen van uw gemeente

 • Uw historische adressen moeten zichtbaar zijn op het uittreksel en
 • Uw burgerlijke staat moet zichtbaar zijn op het uittreksel en
 • Uw huishoudsamenstelling inclusief eventuele inwonende kinderen moeten zichtbaar zijn op het uittreksel
 • Let op: het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden
 • Let op: verhuist u vanuit Amsterdam, Haarlem, Almere of Weesp en heeft u geen geheimhouding bij de gemeente? Dan hoeft u het uittreksel niet aan te leveren
 • Graag aanleveren van alle volwassenen

Een verklaring kandidaat deel 1 & een verhuurdersverklaring deel 2

 • Een verklaring kandidaat deel 1
  • Deze vult u altijd in. Op dit formulier verklaart u uw huidige woonsituatie en wie er met u zullen meeverhuizen
   Download Verklaring kandidaat en Verhuurdersverklaring
  • Let op: de verklaring kandidaat deel 1 moet u altijd ondertekenen
  • Let op: als er iemand met u mee verhuist die nu niet bij u woont, dan hebben wij ook van deze meeverhuizende volwassen persoon de verklaring kandidaat en de verhuurdersverklaring nodig
 • Een verhuurdersverklaring deel 2
  • Deze dient ingevuld te worden door uw (particuliere) verhuurder. Op dit formulier vermeldt uw huidige verhuurder informatie over uw woon-en betaalgedrag van de afgelopen twee jaar.
  • Let op: de verhuurdersverklaring mag maximaal 3 maanden oud zijn
  • Let op: huurt u al bij Ymere? Dan hoeft u deel 2 verder niet in te vullen, want we hebben de gegevens al.
   Download Verklaring kandidaat en Verhuurderverklaring
  • Let op: als er iemand met u mee verhuist die nu niet bij u woont, dan hebben wij ook van deze meeverhuizende volwassen persoon de verklaring kandidaat en de verhuurdersverklaring nodig

Uw actueel inkomen van de laatste drie maanden

 • Loonstroken van de laatste drie maanden
  Let op: buitenlands inkomen wordt niet geaccepteerd
 • of uitkering specificaties van de laatste drie maanden
  Let op: als u een uitkering ontvangt hebben wij ook een toekenningsbesluit nodig
 • of uw pensioenoverzicht van mijnpensioenoverzicht.nl
 • Het stortingsbewijs van het inkomen van de laatste drie maanden op uw bankrekening.
 • of uw volledige uitdraai van het verzekeringsbericht van het UWV met daarop ook de loongegevens. U kunt dit downloaden bij Mijn UWV
  Let op: wij accepteren geen kopie van het verzekeringsbericht

Een werkgeversverklaring met de volgende kenmerken:

 • Je hebt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • of je hebt een arbeidsovereenkomst voor de duur van minimaal één jaar
 • of je hebt een tijdelijke arbeidsovereenkomst met de intentie om deze met minimaal één jaar te verlengen
  Let op: In het laatste geval lever je een intentieverklaring in met handtekening en een bedrijfsstempel
 • De werkgeversverklaring is maximaal twee maanden oud en is volgens het model van NHG
  Let op: een werkgeversverklaring is een ander document dan uw arbeidsovereenkomst.
 • De werkgeversverklaring moet volledig ondertekend worden en voorzien zijn van een bedrijfsstempel en door uw werkgever zijn uitgegeven

Documenten voor ondernemers

 • Het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  Let op: u dient minstens twee jaar te staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voldoet u niet aan deze voorwaarde, dan gaat de aanbieding voor de woning niet door
 • De digitale aangifte inkomstenbelasting van het jaar 2021. Op de digitale aangifte moet uw belastbaar jaarinkomen staan
 • Winst- en verliesrekening over het jaar 2021 én een voorspelling winst- en verliesrekening over het jaar 2022. Deze moeten opgesteld zijn door een erkend accountant of boekhouder met daarop een stempel

Als u een koopwoning heeft

 • Een hypotheekverklaring van maximaal drie maanden oud. Dit is een verklaring van uw hypotheekverstrekker met daarop uw betaalgedrag
 • Koopwoning aangemeld voor verkoop. Bewijs waaruit blijkt dat de woning te koop staat:
  • Opdracht verkoop aan de makelaar of
  • Verkoopakte en akte van levering dat de woning is verkocht
 • Een afstandsverklaring van de hypotheek als de mede-eigenaar achterblijft in de koopwoning

In geval van een scheiding

 • Het vonnis van de rechter over de echtscheiding
 • Het echtscheidingsconvenant
 • Indien u partneralimentatie betaalt, trekken wij dit van uw inkomsten af

Let op: Wij laten uw kredietwaardigheid onderzoeken. Dit houdt in dat onderzocht wordt of u uw leningen goed terugbetaalt. Als de uitkomst van het onderzoek negatief is sluiten wij geen huurcontract met u af. Als wij uw kredietwaardigheid niet kunnen controleren gaat de aanbieding niet door.

Indien u de gevraagde documenten niet op tijd compleet aanlevert, dan gaan wij ervan uit dat u niet geïnteresseerd bent in de woning. U komt dan niet in aanmerking voor de aangeboden woning.

Documenten uploaden

U kunt de gevraagde documenten in PDF formaat in het portaal op aanbod.ymere.nl uploaden.

Privacy

We gaan netjes om met uw gegevens. Lees meer in onze privacyverklaring

Na documentencontrole

Nadat u de documenten die voor uw situatie gelden heeft aangeleverd én eerste kandidaat bent, nemen wij contact met u op. Dit duurt 1 tot 2 weken.