Toewijzingseisen vrijesector

In de vrijesector reserveren we woningen met een netto* huur tussen € 850 en € 1.068 (prijspeil 2022) voor de middeninkomens. Voor vrijesectorwoningen met een huur hoger dan € 1.068 kunt u berekenen hoeveel u moet verdienen om te kunnen huren.

*De netto huur is de huur zonder servicekosten, gas en licht

Over de voorrangsregels in de vrijesector leest u op een aparte pagina.

Let op!

 • Wij controleren uw gegevens, zodat wij er zeker van zijn dat ze echt zijn. De controle laten we doen door speciaal opgeleide medewerkers.
 • Wij laten uw kredietwaardigheid onderzoeken. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of u leningen goed terugbetaalt. Is de uitkomst van het onderzoek negatief, dan sluiten wij geen huurcontract met u af.
 • Soms moet u een waarborgsom betalen bij het huurcontract. U betaalt dan een extra bedrag dat u terug krijgt aan het einde van het contract, als er geen schade of betaal-achterstand is.
 • Bij vrijesectorwoningen kan Ymere zelf kiezen met wie ze het huurcontract afsluiten. Dit heet contractvrijheid. Als wij niet zeker weten of uw gegevens kloppen, kunnen wij kiezen om geen huurcontract met u af te sluiten. Wij hoeven u daar geen reden voor te geven.

Middeninkomens

Als u een woning met een netto huur tussen € 850 en € 1.068 (prijspeil 2022) van ons wilt huren, moet uw inkomen tussen de € 39.000 en € 51.000 (prijspeil 2022) zijn.

Vrijesectorhuurwoning boven € 1.068

Voor een vrijesectorhuurwoning moet u minstens 48 keer de netto huur per maand, bruto per jaar verdienen. U berekent dit zo: als de huurprijs € 1.100 netto per maand is, moet u 48 x € 1.100 = € 52.800 bruto per jaar verdienen.

Wat telt mee?

 • Bruto jaarloon
 • Vakantiegeld
 • 13e maand

Wilt u samen huren? Er kunnen 2 huurders op een huurovereenkomst staan. Het tweede bruto inkomen telt ook voor 100% mee. U hoeft niet getrouwd te zijn of een relatie te hebben.

De volgende inkomsten tellen onder voorwaarden mee:

 • Bonussen, toeslagen of een eindejaarsuitkering: alleen als deze structureel zijn en op uw werkgeversverklaring staan
 • Eigen vermogen: alleen als u met pensioen bent. Onze woonmakelaar beoordeelt of we uw eigen vermogen meerekenen en welk deel.
 • WW, WIA of een andere uitkering: alleen als de uitkering nog minimaal 1 jaar loopt. Dat kunt u aantonen met een toekenningsbesluit.

De volgende inkomsten tellen niet mee:

 • Lijfrentepolissen of eenmalige uitkeringen
 • Kinderalimentatie
 • Bijstandsuitkering
 • Studiefinanciering

Ouders en anderen mogen niet garant staan voor het betalen van de huur.