Toewijzingseisen vrije sector

Voor een vrije sector huurwoning moet u minstens 48 keer de netto huur per maand, bruto per jaar verdienen.

Voorbeeld: de huurprijs is € 800 netto* per maand. U moet dan 48 x € 800 = € 38.400 bruto per jaar verdienen
*De netto huur is de huur zonder servicekosten, gas en licht

Wat telt mee?

  • Bruto jaarloon
  • Vakantiegeld
  • 13e maand

Wilt u samen huren? Er kunnen 2 huurders op een huurovereenkomst staan. Het tweede bruto inkomen telt ook voor 100% mee. U hoeft niet getrouwd te zijn of een relatie te hebben.

De volgende inkomsten tellen onder voorwaarden mee:

  • Bonussen, toeslagen of een eindejaarsuitkering: alleen als deze structureel zijn en op uw werkgeversverklaring staan
  • Eigen vermogen: alleen als u met pensioen bent. Onze woonmakelaar beoordeelt of we uw eigen vermogen meerekenen en welk deel.
  • WW, WIA of een andere uitkering: alleen als de uitkering nog minimaal 1 jaar loopt. Dat kunt u aantonen met een toekenningsbesluit.

De volgende inkomsten tellen niet mee:

Lijfrentepolissen of eenmalige uitkeringen

  • Kinderalimentatie
  • Bijstandsuitkering
  • Studiefinanciering

Ouders en anderen mogen niet garant staan voor het betalen van de huur.

Kredietwaardigheid

We laten de kredietwaardigheid van kandidaat-huurders altijd toetsen. De uitslag daarvan moet positief zijn. Soms kan het zijn dat we u bij het tekenen van de huurovereenkomst om een waarborgsom vragen